Q&A: Juridische implicaties na orkaan Irma

Publicatie

9 oktober 2017

Als gevolg van orkaan Irma krijgen we veel juridische vragen, met name op het gebied van arbeidsrecht, verzekeringen en faillissementsrecht. We hebben deze vragen samengevat tot onderstaande Q&A: een gids met basisinformatie over de te nemen (juridische) stappen in deze uitzonderlijke situatie. De Q&A voorziet u direct en online van een eerste advies. Als u meer hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze SXM Helpdesk.

Arbeidsrecht

Kan ik arbeidsovereenkomsten beëindigen?
Uit de jurisprudentie met betrekking tot orkaan Luis in 1995 (een orkaan van categorie 5, net zoals Irma) blijkt dat situaties zoals deze niet leiden tot de automatische beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Werkgevers blijven verplicht om de arbeidsovereenkomsten op rechtsgeldige wijze te beëindigen.

Welke formaliteiten moet ik verrichten voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten?
Ook in situaties zoals deze geldt, net zoals bij elke andere beëindiging, dat arbeidsovereenkomsten alleen op rechtsgeldige wijze kunnen worden beëindigd door:

  1. wederzijds goedvinden;
  2. opzegging (nadat de vereiste toestemming hiervoor is verkregen van de secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid); of
  3. het Hof te verzoeken de arbeidsovereenkomsten te ontbinden.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?
Wat de beste oplossing in uw specifieke situatie is, hangt van een aantal factoren af. Als uw personeel begrip heeft voor de situatie, kunt u mogelijk afspraken maken met elke afzonderlijke werknemer. Als het nodig is om naar het Hof te stappen, kunt u dit pas doen nadat dit weer is geopend en volledig operationeel is. De laatste informatie hierover is hier te vinden. Als u in dit verband hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze SXM Helpdesk om te zien wat wij gratis voor u kunnen doen en welke diensten buiten de reikwijdte van onze gratis juridische helpdesk vallen.

Welke opzegtermijnen gelden voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten?
Conform het Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten is een werkgever verplicht zich te houden aan de volgende opzegtermijnen – die gebaseerd zijn op het aantal dienstjaren van de werknemer op het moment van beëindiging:

  • Bij een dienstverband van minder dan vijf jaar: een opzegtermijn van één maand.
  • Als de werknemer minimaal 5 jaar maar minder dan 10 jaar in dienst is, moet een opzegtermijn van twee maanden worden aangehouden.
  • Als de werknemer minimaal 10 jaar maar minder dan 15 jaar in dienst is, moet een opzegtermijn van drie maanden worden gehanteerd.
  • Als de werknemer meer dan 15 jaar in dienst is, is de opzegtermijn vier maanden.

Hebben werknemers recht op een ontbindingsvergoeding, en zo ja, hoeveel?
In het algemeen worden er twee berekeningen gebruikt in verband met de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: cessantia en de kantonrechtersformule.

Cessantia

Volgens de wet heeft een werknemer recht op een cessantia-uitkering (ontbindingsvergoeding) bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst indien de arbeidsovereenkomst werd beëindigd om redenen die niet aan de werknemer kunnen worden toegeschreven. Het bedrag is gebaseerd op het aantal dienstjaren van de werknemer:

Aantal dienstjaren

Toepasselijke cessantia-uitkering

1 tot 10 jaar

1 weekloon per dienstjaar

11tot 20 jaar

1¼ weekloon per dienstjaar

meer dan 20 jaar

2 weeklonen per dienstjaar 

Kantonrechtersformule

In Nederland heeft een groep kantongerechten een formule ontwikkeld om te berekenen wat een redelijke vergoeding is om toe te kennen aan de werknemers. Deze kantonrechtersformule is niet verplicht en elke rechtbank mag zelf beslissen of zij de formule wil gebruiken of niet.

 Deze formule bestaat uit een vermenigvuldiging van de factoren A x B x C:

  • A staat voor het ‘gewogen’ aantal dienstjaren.
  • B staat voor het normale brutosalaris, met inbegrip van vaste loonbestanddelen.
  • C staat voor de zogenoemde correctiefactor om het resultaat van de vermenigvuldiging mee te corrigeren; deze ligt meestal ergens tussen 0 en 2. Deze factor wordt gebruikt om uit te drukken wie (hoofdzakelijk) aansprakelijk is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst of wie het (grotere) risico van beëindiging draagt. Hoe sterker de werkgever verantwoordelijk is voor de beëindiging, hoe hoger de C-factor. Een correctiefactor van 1 betekent dat geen van de partijen meer dan de ander schuld draagt voor de beëindiging.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?
Indien gewenst kunnen wij berekenen welke ontbindingsvergoeding u aan uw medewerkers zou moeten aanbieden op basis van de kantonrechtersformule. Om dit te kunnen doen, hebben wij enige informatie over uw specifieke situatie nodig. Neem contact op met onze SXM Helpdesk als u wilt dat wij u hiermee helpen.

 Wat als de werkgever niet solvabel is en de lonen niet kan betalen?
Wanneer een bedrijf niet over meer activa dan passiva beschikt en niet in staat is om zijn schulden te betalen, dan is een faillissement een waarschijnlijk scenario. Als een werkgever failliet gaat, dan wordt de cessantia betaald uit het cessantiafonds van de overheid.

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van aanvullingen op deze Q&A? Volg ons op Twitter en LinkedIn en u bent geïnformeerd wanneer er aanvullende Q&A’s worden gepubliceerd.