De beperkingen van de honderd jaar oude vuistregel ‘distributie is attributie’

Publicatie

21 oktober 2016

De regel 'distributie is attributie' werd eind 1915 voor het eerst door de Hoge Raad geproclameerd en vierde onlangs dus zijn honderdste verjaardag. Deze regel houdt in dat als de wet een grondslag biedt voor de relatieve bevoegdheid (distributie) van het Gerecht in Eerste Aanleg, de rechter daarmee ook internationaal (en interregionaal) bevoegd is (attributie). Ter ere van het jubileum besprak advocaat Rogier van den Heuvel onlangs in het Caribisch Juristenblad welke beperkingen deze vuistregel inmiddels heeft en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Het artikel van Rogier is beschikbaar via de website van uitgeverij Boomjuridisch.