Uitreiking VanEps Kunneman VanDoorne scriptieprijs op Aruba

Nieuws

15 september 2016

Op donderdag 7 september is op Aruba de VanEps Kunneman VanDoorne Scriptieprijs uitgereikt. De winnares dit jaar was Stacey Kransen. Ze ontving de prijs, bestaande uit een certificaat en cheque, tijdens een speciale ‘Thesis Award Night’ van de University of Aruba. De Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie afkomstig van de studenten Rechtsgeleerdheid van deze universiteit.

Dit jaar werden er door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid twee scripties genomineerd voor de VanEps Kunneman VanDoorne Scriptieprijs. De winnende scriptie is gekozen door een beoordelingscommissie, waarvan ook advocaat Steffen Hagen, vestigingsmanager van VanEps Kunneman VanDoorne op Aruba, deel uitmaakte. Bij het kiezen van de winnende scriptie is er gelet op verschillende criteria waaronder vraagstelling, originaliteit en structuur.

De winnende scriptie van Stacey Kransen met de titel ‘Een vader heeft ook rechten’ richt zich op de vraag in hoeverre het omgangsrecht van de niet met de moeder gehuwde en niet met gezag belaste vader versterkt kan worden in het belang van het kind. Volgens de beoordelingscommissie een scriptie met zowel maatschappelijke als juridische relevantie. De scriptie werd daarnaast geprezen vanwege de goede structuur en consistentie. De commissie noemde tot slot dat Kransen er eveneens in is geslaagd niet-juridische oplossingen aan te dragen, zonder dat deze te vergezocht of kunstmatig waren.

Als organisatie waar kennis centraal staat, hecht VanEps Kunneman VanDoorne veel waarde aan onderwijs. Goed onderwijs creëert kansen voor de toekomstige generaties in de Caribische maatschappij waarin het kantoor zelf ook opereert. De jaarlijkse uitreiking van de VanEps Kunneman VanDoorne scriptieprijzen op zowel Aruba als Curaçao, vormen een initiatief om dat te ondersteunen.