VanEps Kunneman VanDoorne viert tachtigjarig bestaan

Nieuws

17 november 2017

Om het 80-jarig bestaan van VanEps Kunneman VanDoorne luister bij te zetten, lanceerde het kantoor op vrijdag 10 november een nieuw eventconcept: RECHT&, een interactief kenniscafé. Deze eerste editie draaide om de Landsverordening inzake concurrentie, die op 1 september dit jaar op Curaçao in werking trad.

Tijdens RECHT& Concurrentie werden de gevolgen van de nieuwe Landsverordening besproken vanuit macro-economisch, juridisch en bedrijfsorganisatorisch perspectief. Drie keynote sprekers poneerden kort en bondig prikkelende stellingen, waarna het panel en het publiek daarop konden reageren. De discussie op macro-economisch gebied werd ingeleid door Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina. Keynote spreker op juridisch gebied was Rogier van den Heuvel, partner bij VanEps Kunneman VanDoorne en expert op het gebied van mededingingsrecht. Justus van der Lubbe, CEO van Inter Assure, nam tot slot het bedrijfsorganisatorisch perspectief voor zijn rekening. Het panel bestond naast bovenstaande sprekers uit Albert Scholten, implementatiemanager van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), en Steven Coutinho, lid van de SER en President-Commissaris bij Aqualectra.

Frank Kunneman, partner bij VanEps Kunneman VanDoorne en moderator van het event, leidde telkens na de stelling door de sprekers een levendige paneldiscussie. Daarna was er ruimte voor vragen uit en discussie met het publiek, dat het nieuwe concept enthousiast ontving. De deelnemers waren erg te spreken over de keuze van het voor hen relevante onderwerp en de brede (niet puur juridische) insteek van het programma. VanEps Kunneman VanDoorne is blij dat RECHT& zo goed is aangeslagen en wil het concept in de toekomst periodiek herhalen, ook op de andere Caribische eilanden waar ze opereren.

Na afloop van het inhoudelijke dagprogramma vond er een feestelijke jubileumreceptie plaats en bracht het kantoor samen met cliënten en relaties een toost uit op hun tachtigste verjaardag. Managing partner Focco Lunsingh Scheurleer gaf een korte speech waarin hij zowel terugkeek op de historie van het kantoor als vooruitkeek naar de toekomst, en alle aanwezige cliënten bedankte voor hun vertrouwen.