Noot Roderik van Hees gepubliceerd in tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht

Nieuws

28 juni 2019

Onze partner Roderik van Hees heeft op verzoek van de redactie van het bekende juridische tijdschrift JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) een uitspraak van een Nederlandse rechter van commentaar voorzien.

Het ging in die zaak om een voormalig bestuurder van een failliete vennootschap, die door de curator persoonlijk aansprakelijk werd gehouden voor het boedeltekort. Bijzonder was dat het hier ging om een door de Nederlandse rechter failliet verklaarde Engelse vennootschap, met benoeming van een Nederlandse curator.

Roderik gaat in zijn noot in op vragen met betrekking tot rechtsmacht en toepasselijk recht in dergelijke zaken. De noot is gepubliceerd onder nummer JOR 2019/128.