Handtekeningen onder intentieverklaring Governance Code Zorg in Aruba

Nieuws

15 juni 2017

Op zaterdag 10 juni jl. zetten minister Carlos Alex Schwengle (Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport) en zeven belangrijke spelers binnen de zorgsector op Aruba hun handtekening onder de intentieverklaring voor de Governance Code Zorg op Aruba. Deze Code is, in nauwe samenwerking met de zorgsector, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport en het team van VanEps Kunneman VanDoorne.

Startpunt voor de ontwikkeling van een Governance Code Zorg op Aruba was een tweedaagse workshop over good governance in de zorg en sport in 2016. Bestuurders van verschillende organisaties in deze twee sectoren volgden workshops bij experts op het gebied van good governance en bepaalden samen de uitdagingen en kansen, en sterke en zwakke punten van de zorg en sport op Aruba.

Als vervolg op deze workshops is het Ministerie, samen met partner Frank Kunneman en Counsel GRC Robbert Kroon van VanEps Kunneman VanDoorne, aan de slag gegaan met het opstellen van een Governance Code Zorg. Gedurende dit proces zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd om de inhoud van de Code te bespreken met een aantal pilotorganisaties die vallen onder het Ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport. De feedback en input die tijdens deze bijeenkomsten is verzameld, is van grote waarde geweest voor de uiteindelijke inhoud van de Governance Code Zorg.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring beloven het Ministerie, Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA), Instituto Medico San Nicolas (ImSan), Stichting Casmarie, Stichting Ziekenverpleging Aruba (SZA), Stichting Centro Kibrahacha, Stichting voor Volkshygiƫne van het Witgele Kruis Aruba (WGK) en AZV Aruba om zich in te zetten om de Code binnen hun organisatie te implementeren en na te leven. De minister beschouwt de ontwikkeling van de governance in de zorg als een proces. Daarom worden mogelijk nog dit jaar vervolgsessies georganiseerd om de organisaties te helpen bij het implementeren van de Code.