Forumdiscussie ‘Aanwijzingen en ontbindingsrecht, onderlinge verhoudingen op lands- en rijksniveau’ succesvol

Nieuws

9 november 2018

door 

Woensdag 7 november vond op de University of Curaçao de forumdiscussie ‘Aanwijzingen en ontbindingsrecht, onderlinge verhoudingen op lands- en rijksniveau’ plaats. Een actueel thema, zo bleek uit grote hoeveelheid mensen-  en prominente politieke figuren die aanwezig waren, waaronder de gouverneurs van Curacao en St. Maarten.

De thema’s werden beide ingeleid door een referent en een co-referent, waarna de middag werd afgesloten met een plenaire discussie. Prof. mr. Lodewijk Rogier beet de spits af met zijn referaat over aanwijzingen. In zijn referaat legde hij uit wat een aanwijzing inhoudt en waar volgens hem de schoen wringt. Volgens hem bij constitutionele dubbelrol van de Gouverneur. Co-referent Aubrich Bakhuis (VanEps Kunneman VanDoorne) borduurde hier verder op voort. Hierbij wees hij vooral op het feit dat de middelen die binnen het Statuut voor het Koninkrijk beschikbaar zijn, voldoende zouden moeten zijn om interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk te voorkomen. Hier kwam het volgens hem wel aan op durf en het goed onderbouwen van de motivatie.

Na de pauze was het woord aan prof. dr. Arjen van Rijn, die zijn referaat hield over het ontbindingsrecht en het vertrouwensbeginsel. Hij ging in op de werking van het ontbindingsrecht en het vertrouwensbeginsel binnen onze democratie. Co-referent prof. dr. Paul Bovend’Eert concludeerde dat het clausuleren van het ontbindingsrecht leidt tot verdere parlementisering. Beide sprekers waren het erover eens dat voor een clauselering van het ontbindingsrecht de Staatsregeling zou moeten worden aangepast.

Na de referaten was het tijd voor de plenaire discussie. Tijdens deze discussie, waar ook de aanwezige politici zich lieten horen, werd duidelijk dat beide thema’s erg actueel zijn. De middag werd afgesloten met een receptie op de patio van de universiteit.