Eerste beheerovereenkomst getekend op Aruba

Nieuws

30 augustus 2019

Een primeur op Aruba, waar de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu Otmar Oduber en Fundacion Parke Nacional Aruba op 26 augustus voor het eerst een beheerovereenkomst ondertekenden. VanEps Kunneman VanDoorne heeft Fundacion Parke Nacional Aruba in het kader van een herziening van de governancestructuur bijgestaan in het proces van het onderhandelen over en opstellen van de Beheerovereenkomst.

Onder de Beheerovereenkomst zal de Stichting het beheer over de diverse natuurgebieden en natuurparken op Aruba gaan voeren. In de Beheerovereenkomst worden de verplichtingen van de Stichting en het Land over en weer vastgesteld. De Beheerovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, na verloop waarvan de Beheerovereenkomst steeds met vijf jaar kan worden verlengd. 

VanEps Kunneman VanDoorne feliciteert Fundacion Parke Nacional Aruba en het Land met het behalen van deze mijlpaal.

Het kernteam van VanEps Kunneman VanDoorne dat betrokken was bij dit project bestond uit Brechtje Huiskes en Frank Kunneman.