Dag van het Commissariaat: trots op modern Curaçaos vennootschapsrecht

Nieuws

2 december 2015

VanEps Kunneman VanDoorne en The Galan Group organiseerden donderdag 26 november de jaarlijkse Dag van het Commissariaat op Curaçao. Tijdens deze bijeenkomst in het auditorium van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten werd teruggekeken op tien jaar BW2. Daarnaast werd tijdens een sofagesprek door vier deskundigen met de aanwezigen gediscussieerd over de noodzaak, de knelpunten en de toekomst van het toezicht op financiële instellingen in de Dutch Caribbean.

De auteur van 'ons' boek 2, prof. mr. Peter van Schilfgaarde, werd ter ere van zijn tachtigste verjaardag in het zonnetje gezet. Hij doorliep in zijn toespraak de ontwikkeling van het vennootschapsrecht op Curaçao. Zo stipte hij aan dat de Nederlandse Cariben op een aantal gebieden hun eigen weg zijn gegaan en zelfs markant voorlopen. De nieuwe wet op de personenvennootschap is daarvan een goed voorbeeld. Met steeds meer aandacht voor het enquêterecht en bestuurdersaansprakelijkheid, is toezicht volgens hem momenteel een wereldwijde hype. Prof. mr. Gerard van Solinge zoomde daarna in op het enquêterecht. Hij ging in op de kernpunten, doeleinden en verschillende fasen van een enquêteprocedure, die op Curacao relatief veel plaatsvinden. Dat leidde bij de deelnemers tot de vraag of het Gemeenschappelijk Hof hiervoor wel voldoende capaciteit heeft, waarover volgens van Solinge geen zorgen hoeven te bestaan.

Rogier van den Heuvel, advocaat bij VanEps Kunneman VanDoorne, ging in op corporate governance bij overheidsvennootschappen. Hij zette uiteen hoe boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gezorgd voor een goed regelgevend kader voor corporate governance in Curaçao. Daarbij kunnen overheidsvennootschappen op de meeste punten als een gewone onderneming worden gezien. Daardoor dienen ook bestuurders van overheidsvennootschappen over het algemeen te volstaan met het voor ogen blijven houden van het normale vennootschapsrechtelijke belang.

Frank Kunneman, senior partner bij VanEps Kunneman VanDoorne en gespecialiseerd in corporate governance, introduceerde in zijn voordracht een aantal vragen op het gebied van toezicht en regulering die de financiële sector momenteel bezighouden. Zijn presentatie vormde het uitgangspunt voor een geanimeerd sofagesprek tussen gespreksleider Steven Martina (Guardian Group Fatum), Charlene Alberto (Vidanova), Leo Rigaud (SFT Bank) en Ian de Silva (MCB). Tijdens de levendige discussie werden kwesties besproken als de betrouwbaarheid en deskundigheid van toezichthouders en het toenemende aantal regels waaraan de financiële sector zich dient te houden.

De Dag van het Commissariaat werd feestelijk afgesloten. Peter van Schilfgaarde, die in januari zijn tachtigste verjaardag viert, werd toegesproken door Gerard van Solinge. Aldus werd prof. Van Schilfgaarde bedankt voor al het werk dat hij in de afgelopen twintig jaar in de Nederlandse Cariben heeft verzet om te komen tot het huidige en moderne Curaçaose vennootschapsrecht.