Aubrich Bakhuis draagt bij aan bundel Staatsrechtconferentie 2015

Nieuws

11 augustus 2016

Onlangs publiceerde Wolf Legal Publishers de bundel De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden, een perspectief op de toekomst. In de bundel zijn de plenaire presentaties verzameld die werden gegeven op de jaarlijkse Staatsrechtconferentie in Nederland in 2015. Daarnaast is er in de bundel een aantal papers opgenomen van deskundigen op het gebied van de nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk sinds 10 oktober 2010. Een van deze auteurs en deskundigen is Aubrich Bakhuis; advocaat bij VanEps Kunneman VanDoorne.

In zijn paper gaat Aubrich in op de handhaving van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden sinds de laatste grote structuurwijzigingen van het Koninkrijk per 10-10-10. Hij geeft een overzicht van de mogelijkheden van interventie in het bestuur van de Caribische landen en de situaties die zich in het kader van de waarborgfunctie van het Koninkrijk hebben voorgedaan. Hij besteedt in het bijzonder aandacht aan de (on)mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de Caribische landen.

Aubrich is naast advocaat bij VanEps Kunneman VanDoorne promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Caribisch staats- en bestuursrecht. Zijn proefschrift richt zich op bestuurlijk en financieel toezicht in de Nederlandse Cariben, en is momenteel in de afrondende fase. De bundel De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden, een perspectief op de toekomst kan worden aangeschaft via de website van Wolf Legal Publishers.