Anna Keuning wint VanEps Kunneman VanDoorne Scriptieprijs 2019

Nieuws

5 december 2019

Op vrijdag 29 november 2019 werd tijdens de Student Award Ceremony 2018-2019 van de University of Aruba de VanEps Kunneman VanDoorne Scriptieprijs uitgereikt. De winnares van dit jaar is Anna Keuning voor haar scriptie ‘Het rechtsmiddel verzet in Aruba: bestaat die feitelijke instantie (in de toekomst) nog wel?’.

‘Alledrie de genomineerde scripties behandelden dit jaar actuele onderwerpen en gaven blijk van een zorgvuldige analyse, dit maakte de beoordeling ook dit jaar geen gemakkelijke opgave’, aldus Brechtje Huiskes.

De keuze is uiteindelijk op de scriptie van mevrouw Keuning gevallen, omdat zij door middel van creatief en kritisch onderzoek zowel de juridische als de maatschappelijke raakvlakken van haar onderwerp in kaart bracht. Hiermee kan de wetgever een weloverwogen besluit nemen over het al dan niet afschaffen van verzet. De probleemstelling en het onderzoek zijn zorgvuldig en objectief en de lezer wordt aan de hand van feiten en de analyse hiervan meegenomen langs de verschillende beslispunten.