Stan van Liere

Mensen

Stan van Liere startte in juni 2016 bij VanEps Kunneman VanDoorne. Eerder was hij werkzaam als advocaat en curator bij Davids Advocaten in Amsterdam en daarvoor bij Holland van Gijzen/Ernst & Young in Utrecht.

Stan stond cliënten bij in diverse civiele procedures, waaronder op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Daarnaast adviseerde hij cliënten over herstructureringen, transacties en financieringen en zekerheden.

In 2014 nam Stan deel aan het European Lawyers Programme in Edinburgh, waar hij ervaring opdeed met het werken in een ‘common law’ rechtssysteem. Ook deed hij meerdere postacademische cursussen, onder andere op het gebied van corporate governance, insolventierecht en het opstellen en beoordelen van commerciële contracten.

Stan behaalde in 2009 de master Civiel Recht aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens zijn studie was hij buitengriffier bij het Gerechthof te ’s-Hertogenbosch.

Nevenactiviteiten

  • Nederlandse vertegenwoordiger bij de European Lawyers Association

Recente ervaring

  • Assisteren van een investeerder bij het  opzetten van een partnership ten behoeve van het managen en exploiteren van een toeristisch project in St. Maarten.
  • Adviseren van een financiële instelling op Curaçao bij de herstructurering van een debiteur.
  • Optreden als curator in het faillissement van restaurant Bistro le Clochard op Curaçao.