Stan van Liere

Mensen

Stan van Liere startte in juni 2016 bij VanEps Kunneman VanDoorne. Stan staat cliënten bij in diverse civiele procedures, waaronder op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen en is gespecialiseerd in insolventierecht.

Voordat Stan in dienst trad bij ons kantoor, was hij werkzaam als advocaat in Utrecht en Amsterdam (HVG/EY Law). Naast zijn ervaring in civiele procedures en insolventierecht, adviseert hij cliënten over herstructureringen, transacties en financieringen en zekerheden.

Stan behaalde in 2009 de master Civiel Recht aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens zijn studie was hij buitengriffier bij het Gerechthof te ’s-Hertogenbosch.

In 2014 nam Stan deel aan het European Lawyers Programme in Edinburgh, waar hij ervaring opdeed met het werken in een ‘common law’ rechtssysteem. Ook deed hij meerdere postacademische cursussen, onder andere op het gebied van corporate governance, insolventierecht en het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. Eind 2019 behaalde Stan de post-universitaire specialisatieopleiding  INSOLAD/Grotius Insolventierecht. 

Nevenactiviteiten

  • Nederlandse vertegenwoordiger bij de European Lawyers Association
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Insolventierecht Advocaten ‘INSOLAD’

Recente ervaring

  • Optreden als curator in het faillissement van Banco del Orinoco N.V. 
  • Optreden als curator in het faillissement van vliegtuigmaatschappij Insel Air International B.V.
  • Adviseren van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten over diverse noodlijdende financiële instellingen
  • Assisteren van een investeerder bij het  opzetten van een partnership ten behoeve van het managen en exploiteren van een toeristisch project in St. Maarten.
  • Adviseren van een financiële instelling op Curaçao bij de herstructurering van een debiteur.