Roderik van Hees

Mensen

Roderik (1983) is advocaat en partner bij ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in het voeren van procedures (en het voorkomen daarvan) in commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen en heeft ruim tien jaar ervaring in Nederland en de Nederlandse Cariben (Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Hij studeerde aan de Universiteit Leiden (LL.B. en LL.M.) en de Vrije Universiteit Amsterdam (LL.M.) (cum laude).

Roderik staat onder meer lokale en internationale banken, multinationals, oliemaatschappijen, rederijen en vermogende particulieren bij. Hij heeft ruime ervaring met complexe, vaak grensoverschrijdende commerciële (handels)geschillen, aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheidszaken, enquêteprocedures, het leggen en opheffen van beslagen en de tenuitvoerlegging van buitenlandse en arbitrale vonnissen, vaak in samenwerking met buitenlandse advocaten.

Roderik publiceert regelmatig in vakbladen, voornamelijk op het gebied van internationaal privaatrecht en procesrecht. Zo is hij vaste annotator voor de tijdschriften Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) en Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr). Ook heeft hij meegeschreven aan de handboeken ‘Hoofdlijnen Boek 10 BW’ (2011) en ‘Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen’ (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 140, 2017) en het Duitse handboek voor handelsrecht (Handbuch des Vertriebsrechts). Hij was vicevoorzitter en penningmeester van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam en is officieel vertegenwoordiger van de Nederlandse Cariben bij AIJA, de internationale vereniging voor jonge advocaten.

Roderik werkt sinds 2015 bij VanEps Kunneman VanDoorne en is sinds 1 januari 2019 partner. Eerder was hij advocaat bij NautaDutilh en Lemstra Van der Korst in Amsterdam.

Recente ervaring

  • Bijstaan van de bestuursvoorzitter van de Nederlandse woningcorporatie Vestia in de tegen hem aangespannen aansprakelijkheidsprocedures in Nederland ter grootte van EUR 2 miljard en bij de Parlementaire enquête naar de Woningcorporaties;
  • Optreden in verschillende procedures tegen de Staat der Nederlanden in verband met de onteigening van SNS REAAL-aandeelhouders;
  • Het succesvol bijstaan van diverse cliënten in geschillen met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA ter waarde van tientallen miljoenen dollars (in het gehele Nederlands-Caribische gebied) en ook het Land Curaçao om de veelbesproken beslagen van ConocoPhillips op PDVSA-activa gedeeltelijk opgeheven te krijgen ter veiligstelling van de lokale olievoorziening;
  • Het optreden als advocaat van het Openbaar Ministerie in de civiele enquêteprocedure naar de gang van zaken bij het havenbedrijf van St. Maarten;
  • Bijstaan van diverse lokale en internationale banken in Aruba, Curaçao en St. Maarten in procedures over de beëindiging van bankrelaties.