Robbert Kroon

Mensen

Robbert (1967) studeerde Bedrijfskunde (Informatie Management) en Sociologie (Organisatie & Beleid) in Delft en in Amsterdam.

Robbert adviseert besturen van organisaties in uiteenlopende sectoren over governance en allerlei aan governance gerelateerde onderwerpen. Daaronder valt bijvoorbeeld risicomanagement, compliance en strategie. Naast zijn consultancy werkaamheden geeft Robbert les op het gebied van governance, risk en compliance en de ontwikkeling en implementatie van managementsystemen.

Nevenactiviteiten

  • Secretaris van het bestuur van de Stichting Curaçao Filmcom
  • Docent aan de University of Curaçao (Recht en corporate governance)

Recent experience

  • Assisteren van het ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport bij het opstellen van de Governance Code Zorg en de Governance Code Sport. 
  • Assisteren van een nutsbedrijf bij de succesvolle implementatie van een corporate governance code.
  • Assisteren van een financiele organisatie bij het managen en sturen van een project gericht op de ontwikkeling en implementatie van managementsystemen gebaseerd op het COSO framework.