Frank Kunneman

Mensen

Frank adviseert (financiële) instellingen, overheden en overheidsentiteiten op ondernemingsrechtelijk vlak. Hij is een autoriteit op het gebied van corporate governance en staat aandeelhouders, raden van bestuur en commissarissen bij in zowel de advies- als de procespraktijk.

Zelf is Frank ook een ervaren bestuurder en toezichthouder. Hij bekleedde posities bij diverse bedrijven en organisaties, waaronder de Deutsche Bank Finance N.V., Integrated Utility Holding N.V. en de Stichting Overheidsaccountantsbureau. Hij is hierdoor in staat complexe juridische vraagstukken voor directies en bestuursleden terug te brengen tot praktische oplossingen. Frank is ook gecertificeerd toezichthouder in Nederland.

Daarnaast is Frank (parttime) hoogleraar civiel recht en corporate governance aan de University of Curaçao (UoC). Eerder was hij hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en decaan van de Rechtenfaculteit van de UoC. Verder was hij Ondervoorzitter van de Raad van Advies, het hoogste raadgevende orgaan van het land Curaçao. Frank is verder een van de founding fathers van het Themis Institute for Governance and Leadership.

Frank geeft regelmatig cursussen en voordrachten over corporate governance. Hij schreef verschillende boeken en vele artikelen over civielrechtelijke onderwerpen en rechtssystematiek. Ook verzorgt hij een tweewekelijkse column over corporate governance in het Antilliaans Dagblad en de Èxtra.

Sinds 1999 is Frank partner bij VanEps Kunneman VanDoorne. Hij is gedurende vijftien jaar managing partner geweest

Chambers Global 2019 (Band 1 ranking): Advocaat Frank Kunneman is een oudgediende met ‘zeer veel kennis‘ en een schat aan ervaring wat betreft procesvoering en corporate governance. Hij wordt veel gevraagd, heeft zitting in een aantal raden van bestuur en geeft als professor parttime colleges aan de University of Curaçao.” 

Nevenactiviteiten

  • Commissaris bij Maduro & Curiel’s Bank N.V.
  • Hoogleraar burgerlijk recht en corporate governance aan de University of Curaçao (UoC)

Recente ervaring

  • Assisteren van (U)SONA, in opdracht van de Curaçaose overheid, bij alle juridische aspecten (aanbesteding, contractrecht, vergunningen en financiering) met betrekking tot de bouw van het nieuwe Hospital Nobo Otrabanda in Curaçao.
  • Assisteren van BHM, het moederbedrijf van de openbare juridische entiteiten van de OLB (het voormalige eilandgebied Bonaire) bij het reguleren en structureren van het bestuur van het bedrijf.
  • Bijstaan van telecomprovider UTS in een geschil tegen de Algemene Rekenkamer Curaçao, die door de Staten was geïnstrueerd een onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid bij het overheidsbedrijf.
  • Bijstaan van de Raad van Commissarissen van een oliedistributiebedrijf bij een geschil met zijn directeur.