Elina Blaauboer

Mensen

Elina Blaauboer startte in december 2017 als junior associate op de sectie Litigation & Commercial van VanEps Kunneman VanDoorne.

Elina rondde in 2017 de master Arbeidsrecht af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie deed ze werkervaring op door stage te lopen op de juridische afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een advocatenkantoor in Den Haag en bij VanEps Kunneman VanDoorne op Aruba.

Ook was Elina tijdens haar studiejaren actief als bestuurslid in het bestuur van een rechtswinkel en het ArbeidsRecht Dispuut van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam. Ze was eveneens actief als commissielid bij het Ondernemingsrechtelijk Dispuut Rotterdam.