VanEps Kunneman VanDoorne assisteert UTS in geschil tegen Algemene Rekenkamer Curaçao

Ervaring

24 maart 2016

Telecomprovider UTS is op maandag 21 maart in het gelijk gesteld door het Gerecht te Curaçao, in de zaak die het overheidsbedrijf aanspande tegen de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) en het Land. De ARC had via een motie opdracht gekregen vanuit de Staten, om een onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid bij het overheidsbedrijf. UTS maakte daartegen bezwaar. In de spoedeisende bodemprocedure werd UTS bijgestaan door partners Frank Kunneman en Mayesi Hammoud van VanEps Kunneman VanDoorne.

Het Curaçaose parlement besloot in 2015 tot de opdracht aan de ARC omdat het een eigen onderzoek wilde uitvoeren in het bedrijf. UTS heeft vanaf het begin tegen dit onderzoek geprotesteerd, omdat er geen wettelijke bevoegdheid voor de ARC bestaat om zo'n onderzoek te doen. Het bedrijf is bovendien van mening is dat de controle die het zelf al door externe accountants laat uitvoeren, voldoende is. Daarnaast is UTS bang dat concurrentiegevoelige informatie via het ARC-rapport openbaar wordt.

Het Gerecht oordeelde dat de ARC niet bevoegd is om een onderzoek bij UTS uit te voeren en heeft het Land, althans de ARC als orgaan van het Land, verboden het aangekondigde onderzoek voort te zetten. De raadsman van het Land heeft bevestigd in hoog beroep te gaan tegen het besluit van het Gerech in Eerste Aanleg.