VanEps Kunneman VanDoorne staat overheid Curaçao succesvol bij over teruglevertarieven zonne-energie

Ervaring

30 januari 2015

In een kort geding over de teruglevertarieven voor duurzaam opgewekte elektriciteit, heeft het Gerecht het land Curaçao in het gelijk gesteld. De zaak was aangespannen door de Vereniging voor Duurzame Energie, en het land werd hierin bijgestaan door partner Mayesi Hammoud van VanEps Kunneman VanDoorne.

In het vonnis achtte het gerecht “de wijze van totstandkoming van de nieuwe tarieven niet in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel,” zoals door de Vereniging voor Duurzame Energie was aangevoerd. De zaak gaat verder in een bodemprocedure.