Isla verantwoordelijk voor olielek zoutpannen Curaçao

Ervaring

14 juni 2016

Het gerecht heeft op maandag 13 juni 2016 in het eindvonnis vastgesteld dat Isla inderdaad verantwoordelijk is voor het olielek in de zoutpannen van Jan Kok te Curaçao, in 2012. De rechter achtte dat in juli 2014 al vooralsnog bewezen, waardoor de bewijslast bij Isla kwam te liggen. De raffinaderij moest dientengevolge aantonen dat er een andere concrete veroorzaker was om de verantwoordelijkheid voor de schade nog te ontlopen.

Advocaat Rogier van den Heuvel van VanEps Kunneman VanDoorne stond de eisende partijen en eigenaren van het gebied (Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties) bij in deze procedure, die al sinds 2012 loopt.

In augustus 2012 werd er in de Saliña Sint Marie en het omliggende natuurgebied aan de Bullenbaai een grote hoeveelheid olie aangetroffen. Dit met veel milieuschade en onder meer met olie besmeurde flamingo’s in de zoutpannen tot gevolg. Vrijwilligers en schoonmaakploegen van de overheid zetten zich wekenlang in om het gebied schoon te maken.

Er werd vermoed dat de olie afkomstig was uit de Curaçao Oil Terminal (COT) en dat Isla – eigenaar van deze overslagterminal – dus aansprakelijk was voor de door de lekkage veroorzaakte schade. Isla ontkende dat de olie van de COT afkomstig was, maar krijgt nu, bijna vier jaar later, ongelijk van de rechter.

De raffinaderij is veroordeeld tot het vergoeden van de schoonmaakkosten van EUR 38.200 en de overige schade, die vastgesteld wordt zodra het onderzoek is afgerond naar de mate van verontreiniging en de benodigde maatregelen om die weg te nemen. Ook gebiedt het gerecht Isla tot het voorkomen van herhaling, op straffe van een dwangsom van ANG 500.000 per gebeurtenis.