Eisende partijen olielekprocedure verzoeken rechter om vonnis na stuklopen schikkingsonderhandelingen

Ervaring

7 januari 2016

De Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties hebben de rechtszaak tegen de Isla-raffinaderij, over de schade na het olielek in 2012 bij Jan Kok, weer hervat nadat de partijen geen schikking hebben kunnen treffen. De eisende partijen, die worden vertegenwoordigd door Rogier van den Heuvel van VanEps Kunneman VanDoorne, en de raffinaderij waren ruim een jaar in onderhandeling.

Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties zijn al sinds 2013 met de Isla-raffinaderij in deze juridische strijd verwikkeld. Nadat de rechter vooralsnog overtuigd was dat de olievervuiling, die na het olielek bij Jan Kok was aangetroffen, afkomstig was van de Isla terminal bij Bullenbaai, kreeg Isla in juli 2014 de gelegenheid het tegendeel te bewijzen door andere mogelijke vervuilers aan te wijzen. Daarover zijn getuigen gehoord. Daarna werd de rechtszaak tijdelijk stopgezet om in onderhandeling tot een schikking te komen. Nu dat niet is gelukt, wordt de rechtszaak weer hervat. Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties eisen vergoeding van gemaakte kosten, een voorschot van ANG 500.000 voor de geleden schade, vergoeding van nog op te maken overige schade en een dwangsom van ANG 5.000.000 bij eventuele herhaling van een olielek.

De eisende partijen hebben de rechter gevraagd om op 15 februari 2016 vonnis te wijzen.