Definitief besluit over verlenging financieel toezicht Curaçao

Ervaring

30 maart 2016

Op 12 mei heeft de Rijksministerraad het beroep van het land Curaçao tegen het verlengen van de Wet financieel toezicht definitief afgewezen. Het besluit is rechtstreeks overgenomen van de Raad van State, die tot dezelfde bindende conclusie kwam.

Op 29 maart diende bij de Raad van State de hoorzitting in het kader van het beroep dat het land Curaçao instelde tegen het verlengen van de Wet financieel toezicht. Daartoe besloot de Rijksministerraad op voorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), na een advies van de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht. Het land Curaçao werd bijgestaan door Rogier van den Heuvel van VanEps Kunneman VanDoorne.

Rogier legt in gesprek met het Caribisch Netwerk uit dat Curaçao het oneens is met de motivering dat het financieel beheer onvoldoende zou zijn, omdat de normen daartoe niet eenduidig zijn. Luister hier naar het fragment.