Disclaimer

VanEps Kunneman VanDoorne is een openbare vennootschap naar het recht van Curaçao. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarin is onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen tot aan het bedrag dat de verzekeraar in voorkomende gevallen uitkeert.  Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht van eerste aanleg te Aruba, Curacao en Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn deze algemene voorwaarden bij de griffie van het Gerecht in eerste aanleg te Bonaire gedeponeerd.

Deze website bevat juridische informatie van algemene strekking. Het is nadrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. In concrete situaties wordt de lezer aanbevolen nader juridisch advies in te winnen.