VanEps Kunneman VanDoorne Lawyers

Als toonaangevend advocatenkantoor in het Nederlands Caribisch Gebied zijn ons kantoor en zijn  individuele advocaten regelmatig in het nieuws. Wij verschijnen in de regionale evenals de internationale pers. Wij gebruiken dit deel van onze website om niet-juridisch nieuws te publiceren, bijvoorbeeld onze persberichten kunt u hier aantreffen.

Voor juridisch nieuws kunt u onze afdeling Publicaties op deze website bezoeken.

Publicaties

Op 5 november 2015 ging eindelijk het nieuwe en langverwachte Bureau voor Intellectueel Eigendom St. Maarten (“BIP SXM”) open. Volgend op nieuwe wetgeving ging een maand eerder al het BIP SXM online van start. Het werd daarmee het officiële bureau dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de Merkenlandsverordening en voor informatieverstrekking over intellectueel eigendom aan het publiek.
Lees meer...
 
Op 6 oktober 2015 heeft het Europees Hof van Justitie (het HvJ EG) een richtinggevend vonnis gewezen in de zaak Schrems tegen de Commissaris voor Gegevensbescherming. Het Schrems-vonnis heeft schokgolven teweeggebracht in de gehele Europese Unie en de Verenigde Staten, maar kan ook relevant worden voor de Nederlandse Cariben.
Lees meer...
 
In een zaak in Sint Maarten van december 2014 heeft het Hof van Justitie het recht van Noord-Amerikaanse burgers om te wonen en werken op het eiland Sint Maarten bevestigd onder dezelfde vereisten als die voor burgers van Europees Nederland.
Lees meer...
 
Een conservatoir beslag, zijnde een beslag alvorens een executoriale titel, zoals een vonnis, wordt verkregen, kan worden uitgevoerd na verlof van het plaatselijk gerecht. Om verlof te verkrijgen voor het leggen van beslag op een schip, dient namens de eisende partij een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het gerecht, waarin alle relevante informatie met betrekking tot de vordering staat vermeld. Op het moment dat een verzoek tot beslag wordt ingediend, is de eisende partij uitsluitend verplicht zijn vordering schriftelijk aan te voeren. Het wordt echter aangeraden om documenten of ander bewijsmateriaal ter staving van de vordering te overleggen. Verder is een eisende partij niet verplicht om aan te tonen dat de scheepseigenaar een twijfelachtige solvabiliteit heeft. Het is gebruikelijk om verlof aan te vragen om beslag te leggen op het schip voor de hoofdsom vermeerderd met 30%, teneinde eventuele over de vordering verschuldigde rente en de kosten en uitgaven van de procedure veilig te stellen.
Lees meer...
 
De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken, wordt uitgebreid naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit zijn de betrokken partijen op 14 juli 2015 in Paramaribo overeengekomen. De overeenkomst geldt niet voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Lees meer...
 
De ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (‘FATCA’) is een Amerikaanse wet die werd uitgevaardigd in 2010 ter bestrijding van belastingontduiking door Amerikaanse personen die investeringen aanhouden in offshore-rekeningen. Op 16 december 2014 heeft de minister van Financiën van Curaçao een intergouvernementele overeenkomst ondertekend met de minister van Financiën van de Verenigde Staten van Amerika (‘IGA’) om de verplichtingen op grond van de FATCA te implementeren. De IGA is echter niet voldoende voor Curaçao om te voldoen aan de verplichtingen van de FATCA. De bestaande wetgeving, zoals de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (‘Verordening persoonsgegevens’), moet worden gewijzigd. De IGA biedt een wettelijke basis voor de aanpassing van de bestaande wetgeving. In het eerste deel van dit artikel werd de voorgenomen wijziging van de Verordening persoonsgegevens besproken (klik hier). In dit tweede deel zal praktische informatie met betrekking tot de verplichtingen op grond van de FATCA en IGA worden besproken.
Lees meer...
 
De ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (‘FATCA’) is een Amerikaanse wet die werd uitgevaardigd in 2010 ter bestrijding van belastingontduiking door Amerikaanse personen die investeringen aanhouden in offshore-rekeningen. Op 16 december 2014 heeft de minister van Financiën van Curaçao een intergouvernementele overeenkomst ondertekend met de minister van Financiën van de Verenigde Staten van Amerika (‘IGA’) om de verplichtingen op grond van de FATCA te implementeren. De IGA is echter niet voldoende voor Curaçao om te voldoen aan de verplichtingen van de FATCA. De bestaande wetgeving, zoals de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (‘Verordening persoonsgegevens’), moet worden gewijzigd. De IGA biedt een wettelijke basis voor de aanpassing van de bestaande wetgeving*. In dit eerste deel van dit artikel zullen wij de voorgenomen wijziging van de Verordening persoonsgegevens bespreken.
Lees meer...
 
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de ‘Centrale Bank’) heeft onlangs een standpunt gedeeld met betrekking tot de interpretatie van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (‘Ltba’).
Lees meer...
 
De eerste Arubaanse Dag van het Commissariaat, die plaatsvond op 22 januari 2015, betekende een succesvolle lancering van het concept in Aruba. Op Curaçao wordt jaarlijkse de Dag van het Commissariaat al langer georganiseerd en ook op Bonaire is deze dag onlangs geïntroduceerd. Hieronder kunt u alle documentatie downloaden:
Lees meer...
 
Inleiding
“Sta op, landgenoten staat op. De Surinaamse grond roept u. Waar onze voorouders ook vandaan kwamen. Wij moeten het land opbouwen*.”  Voornoemd citaat uit het Surinaamse volkslied wordt juridisch kracht bijgezet in de Wet van 21 januari 2014, houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (“Wet PSA”). De Wet PSA, tevens aangeduid als de “diasporawet” – vanwege het feit dat personen die burgers waren van Suriname vanwege diverse historische omstandigheden Suriname hebben verlaten om zich elders te vestigen – biedt de mogelijkheid aan personen met een Surinaamse afkomst zonder visum of werkvergunning te wonen en te werken in Suriname onder de in de Wet PSA gestelde voorwaarden.
Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 6
GoogleNews