VanEps Kunneman VanDoorne Lawyers

Als toonaangevend advocatenkantoor in het Nederlands Caribisch Gebied zijn ons kantoor en zijn  individuele advocaten regelmatig in het nieuws. Wij verschijnen in de regionale evenals de internationale pers. Wij gebruiken dit deel van onze website om niet-juridisch nieuws te publiceren, bijvoorbeeld onze persberichten kunt u hier aantreffen.

Voor juridisch nieuws kunt u onze afdeling Publicaties op deze website bezoeken.

Publicaties

De ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (‘FATCA’) is een Amerikaanse wet die werd uitgevaardigd in 2010 ter bestrijding van belastingontduiking door Amerikaanse personen die investeringen aanhouden in offshore-rekeningen. Op 16 december 2014 heeft de minister van Financiën van Curaçao een intergouvernementele overeenkomst ondertekend met de minister van Financiën van de Verenigde Staten van Amerika (‘IGA’) om de verplichtingen op grond van de FATCA te implementeren. De IGA is echter niet voldoende voor Curaçao om te voldoen aan de verplichtingen van de FATCA. De bestaande wetgeving, zoals de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (‘Verordening persoonsgegevens’), moet worden gewijzigd. De IGA biedt een wettelijke basis voor de aanpassing van de bestaande wetgeving. In het eerste deel van dit artikel werd de voorgenomen wijziging van de Verordening persoonsgegevens besproken (klik hier). In dit tweede deel zal praktische informatie met betrekking tot de verplichtingen op grond van de FATCA en IGA worden besproken.
Lees meer...
 
De ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (‘FATCA’) is een Amerikaanse wet die werd uitgevaardigd in 2010 ter bestrijding van belastingontduiking door Amerikaanse personen die investeringen aanhouden in offshore-rekeningen. Op 16 december 2014 heeft de minister van Financiën van Curaçao een intergouvernementele overeenkomst ondertekend met de minister van Financiën van de Verenigde Staten van Amerika (‘IGA’) om de verplichtingen op grond van de FATCA te implementeren. De IGA is echter niet voldoende voor Curaçao om te voldoen aan de verplichtingen van de FATCA. De bestaande wetgeving, zoals de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (‘Verordening persoonsgegevens’), moet worden gewijzigd. De IGA biedt een wettelijke basis voor de aanpassing van de bestaande wetgeving*. In dit eerste deel van dit artikel zullen wij de voorgenomen wijziging van de Verordening persoonsgegevens bespreken.
Lees meer...
 
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de ‘Centrale Bank’) heeft onlangs een standpunt gedeeld met betrekking tot de interpretatie van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (‘Ltba’).
Lees meer...
 
De eerste Arubaanse Dag van het Commissariaat, die plaatsvond op 22 januari 2015, betekende een succesvolle lancering van het concept in Aruba. Op Curaçao wordt jaarlijkse de Dag van het Commissariaat al langer georganiseerd en ook op Bonaire is deze dag onlangs geïntroduceerd. Hieronder kunt u alle documentatie downloaden:
Lees meer...
 
Inleiding
“Sta op, landgenoten staat op. De Surinaamse grond roept u. Waar onze voorouders ook vandaan kwamen. Wij moeten het land opbouwen*.”  Voornoemd citaat uit het Surinaamse volkslied wordt juridisch kracht bijgezet in de Wet van 21 januari 2014, houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (“Wet PSA”). De Wet PSA, tevens aangeduid als de “diasporawet” – vanwege het feit dat personen die burgers waren van Suriname vanwege diverse historische omstandigheden Suriname hebben verlaten om zich elders te vestigen – biedt de mogelijkheid aan personen met een Surinaamse afkomst zonder visum of werkvergunning te wonen en te werken in Suriname onder de in de Wet PSA gestelde voorwaarden.
Lees meer...
 
De Wereldbank heeft onlangs haar rapport over het jaar 2015 uitgebracht over hoe makkelijk of moeilijk het is voor een lokale ondernemer om een bedrijf te starten en te voeren in Suriname, wanneer de relevante regelgeving wordt nageleefd. Het rapport meet de Surinaamse regelgeving die van invloed is op 11 gebieden in de levenscyclus van een bedrijf:
Lees meer...
 
In Nederland wordt tweejaarlijks een onderzoek gedaan door TNS NIPO naar knelpunten die ondernemers ervaren. Dit onderzoek is voor het laatst in 2013 uitgevoerd. In de top 15 van grootste knelpunten staan de vele regels en administratieve lasten op plaats 6. Ondernemers hebben volgens het onderzoek veel last van alle regels en hebben het gevoel dat de overheid het hen er niet makkelijker op maakt. Hoe zit dat op Bonaire en waar lopen ondernemers op dit ‘openbaar lichaam’ tegenaan?
Lees meer...
 
In een recente zaak op St. Maarten heeft het Gemeenschappelijk Hof  bevestigd dat staatsburgers van de Verenigde Staten mogen wonen en werken op het eiland St. Maarten zonder dat een werkvergunning daarvoor nodig is. Dit recht wordt ontleend aan het Amerikaans-Nederlands Vriendschapsverdrag van 1956 (wat ook van toepassing is op St. Maarten en de andere voormalige Nederlandse Antillen) en dat Amerikaanse staatsburgers dezelfde rechten en voordelen biedt als Nederlandse burgers.
Lees meer...
 
In dit artikel van juli 2013 deden we verslag van toegenomen activiteiten tussen Curaçao en Suriname, hetgeen bijvoorbeeld bleek uit onderhandelingen tussen de twee landen over twee verdragen waaraan wordt gewerkt. Een van de verdragen behandelt de Wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging van Vonnissen en Authentieke Aktes (notariële aktes) in Civiele Zaken. Het andere verdrag waarover onderhandeld wordt betreft een belastingverdrag dat erop toeziet dat dubbele belasting wordt vermeden en dat inkomsten- en kapitaalbelastingontduiking wordt voorkomen. Tot dusver zijn deze verdragen nog niet tot stand gekomen.

In dit artikel willen we een derde verdrag bespreken, het Verdrag aangaande de Wederzijdse Bescherming van Beleggingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, dat al van kracht is en ingegaan is op 31 maart 2005.
Lees meer...
 
Op 20 november organiseerde VanEps Kunneman VanDoorne de jaarlijkse Dag van het Commissariaat op Curaçao. Ruim 50 deelnemers bezochten het seminar en volgden de presentaties van vier sprekers:
  1. Frank Kunneman – Quid pro quo: de wonderlijke wegen van de (slecht?) betaalde toezichthouder
  2. Kimberley de l’Isle – De rechtspositie van de toezichthouder
  3. Robbert Kroon – Naar een effectieve raad
  4. Wendell Meriaan – De fiscale aspecten van de honorering van de toezichthouder
Deze presentaties kunt u hier downloaden. Na afloop van de presentaties volgde er een levendige vragen- en discussieronde, waarvan een uitwerking hier kan worden gedownload.
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 5
Payday Advance Cape CoralPayday Loans New JerseyGet Viagra FastGoogleNews