Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='2' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Praktijkgebieden

Insolventierecht

Insolventie heeft betrekking op faillissementen en uitstel van betaling. Soms is een faillissement onvermijdelijk. In andere gevallen kan een bedrijf nog baat hebben bij een doordacht reorganisatieadvies.

Ons team gespecialiseerde advocaten denkt doelgericht met u mee. Het geeft openhartig advies en zoekt naar de beste uitkomst – of u nu een schuldeiser, kredietgever, bedrijfsdirecteur of bedrijfseigenaar bent.

Tot onze specifieke werkzaamheden behoort het aanstellen van faillissementscuratoren en van bewindvoerders bij surseance van betaling, alsmede advisering omtrent vrijwillige bewindvoeringen, vereffeningen, schuldsanering, bedrijfsreorganisaties, zekerheidsuitwinning, bestuurdersaansprakelijkheid en fusies en overnames in executiesituaties.

Voor informatie over het faillissement van Lehman Brothers Securities kunt u onze hieraan gewijde pagina’s bezoeken. Zie voor andere zaken die wij behandelen onze faillissementspagina.
 

Recent hebben wij bijgestaan:
 • As court-appointed administrator in the moratorium of Tierra del Sol, the Aruban golf and condominium resort
 • Als curator bij het faillissement van het callcenter Talent Factory te Curaçao
 • Als curator bij het faillissement van Coral Estate en Habitat Dive resort te Curaçao
 • Als curator bij het faillissement van Lehman Brothers Securities NV in Curaçao
 • Inzake De reorganisatie en herfinanciering van Digicel, een mobiele telecommunicatie provider in de Caribben
 • Een Nederlandse bank/verzekeringsbedrijf en een lokaal verzekeringsmaatschappij omtrent herstructurering, reorganisatie en overtollig personeel
 • Een Nederlands sleepbedrijf omtrent herstructurering, reorganisatie en overtollig personeel
 • In een procedure inzake de bedrijfs- en persoonlijke aansprakelijkheid van een Amerikaanse curator en zijn Amerikaanse raadsman
 • Riffort Village bij de reorganisatie en het voorkomen van faillissement
 • Als curator bij het grensoverschrijdende faillissement van Air Aruba en de Air ALM Group
 • Als curator bij het faillissement van Lehman Brothers Securities N.V.
 • Als curator bij de boedel van het faillesement van Casa Grande N.V. in Aruba
Relevante nieuwsartikelen
 
Easy Loans HawaiiShort Term LoansBuy Viagra In SpainGoogleNews