Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT cont.value catdescr FROM #__languages lang, #__jf_content cont, #__sections sec, #__categories cat WHERE lang.code = 'nl-nl' AND cont.language_id = lang.id AND cont.reference_table = 'sections' AND cont.reference_field = 'description' AND cont.reference_id = sec.id AND cat.id = '23' AND cat.section = sec.id

Van het leidende advocatenkantoor mag u professioneel werk en juridische virtuositeit verwachten. Daarnaast schuilt ons succes in onze specialismen. Cliënten profiteren van onze diepgaande en constant geactualiseerde kennis over specifieke vakgebieden en tevens gespecialiseerde marktgerichte teams. En waar nodig: van vruchtbare samenwerking tussen advocaten met verschillende specialismen.

Insolventierecht

Insolventie heeft betrekking op faillissementen en uitstel van betaling. Soms is een faillissement onvermijdelijk. In andere gevallen kan een bedrijf nog baat hebben bij een doordacht reorganisatieadvies.

Ons team gespecialiseerde advocaten denkt doelgericht met u mee. Het geeft openhartig advies en zoekt naar de beste uitkomst – of u nu een schuldeiser, kredietgever, bedrijfsdirecteur of bedrijfseigenaar bent.

Tot onze specifieke werkzaamheden behoort het aanstellen van faillissementscuratoren en van bewindvoerders bij surseance van betaling, alsmede advisering omtrent vrijwillige bewindvoeringen, vereffeningen, schuldsanering, bedrijfsreorganisaties, zekerheidsuitwinning, bestuurdersaansprakelijkheid en fusies en overnames in executiesituaties.

Voor informatie over het faillissement van Lehman Brothers Securities kunt u onze hieraan gewijde pagina’s bezoeken. Zie voor andere zaken die wij behandelen onze faillissementspagina.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Als de door de rechtbank aangestelde bewindvoerder in de surseance van Tierra del Sol, het Arubaanse golf en appartementen resort
 • Als curator bij het faillissement van Lehman Brothers Securities N.V. in Curaçao
 • Als curator bij het faillissement van het callcenter Talent Factory te Curaçao
 • Als curator bij het faillissement van Coral Estate en Habitat Dive resort te Curaçao
 • Inzake De reorganisatie en herfinanciering van Digicel, een mobiele telecommunicatie provider in de Caribben
 • Een Nederlandse bank/verzekeringsbedrijf en een lokaal verzekeringsmaatschappij omtrent herstructurering, reorganisatie en overtollig personeel
 • Een Nederlands sleepbedrijf omtrent herstructurering, reorganisatie en overtollig personeel
 • In een procedure inzake de bedrijfs- en persoonlijke aansprakelijkheid van een Amerikaanse curator en zijn Amerikaanse raadsman
 • Riffort Village bij de reorganisatie en het voorkomen van faillissement
 • Als curator bij het grensoverschrijdende faillissement van Air Aruba en de Air ALM Group
 • Als curator bij de boedel van het faillesement van Casa Grande N.V. in Aruba
Relevante nieuwsartikelen
 
unsecured loans .