Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='2' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Praktijkgebieden

Insolventierecht

Insolventie heeft betrekking op faillissementen en uitstel van betaling. Soms is een faillissement onvermijdelijk. In andere gevallen kan een bedrijf nog baat hebben bij een doordacht reorganisatieadvies.

Ons team gespecialiseerde advocaten denkt doelgericht met u mee. Het geeft openhartig advies en zoekt naar de beste uitkomst – of u nu een schuldeiser, kredietgever, bedrijfsdirecteur of bedrijfseigenaar bent.

Tot onze specifieke werkzaamheden behoort het aanstellen van faillissementscuratoren en van bewindvoerders bij surseance van betaling, alsmede advisering omtrent vrijwillige bewindvoeringen, vereffeningen, schuldsanering, bedrijfsreorganisaties, zekerheidsuitwinning, bestuurdersaansprakelijkheid en fusies en overnames in executiesituaties.

Voor informatie over het faillissement van Lehman Brothers Securities kunt u onze hieraan gewijde pagina’s bezoeken. Zie voor andere zaken die wij behandelen onze faillissementspagina.
 

Recent hebben wij bijgestaan:
 • As court-appointed administrator in the moratorium of Tierra del Sol, the Aruban golf and condominium resort
 • As trustee in the bankruptcy of the call centre Talent Factory in Curacao
 • As trustee in the bankruptcy of the Coral Estate and Habitat Dive resort in Curacao
 • As trustees in the bankruptcy of Lehman Brothers Securities NV in Curacao
 • Digicel, a mobile telephone provider, in its restructuring and refinancing
 • Dutch bank/Insurance company and local Insurance company on restructuring, reorganization and redundancy of personnel
 • Dutch towage company on restructuring, reorganization and redundancy of personnel
 • Litigation regarding the professional and personal liability of a U.S. receiver and his U.S. counsel
 • Riffort Village in its restructuring and saving it from bankruptcy
 • Trustee in cross border bankruptcies of Air Aruba and the Air ALM Group
 • Trustee in the bankruptcy of Lehman Brothers Securities N.V.
 • Trustee of bankrupt estate of Casa Grande N.V. in Aruba
Relevante nieuwsartikelen
 
10mg LevitraPurchasing Cialis With Next Day DeliveryViagra Generic Canada