Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='2' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Praktijkgebieden

Arbeidsrecht

Elke ondernemer en elk bedrijf met werknemers heeft te maken met arbeidsrecht. Arbeid heeft betrekking op de verhouding tussen werknemer en werkgever. VanEps Kunneman VanDoorne staat op het vlak van arbeidsrecht van oudsher hoog aangeschreven. Geschillenbeslechting binnen dit rechtsgebied, waaronder ontslag- en ontbindingsprocedures, is een essentieel onderdeel van onze praktijk.
 
Ons gespecialiseerde team adviseert verder onder meer omtrent onderhandelingen met vakbonden, de interpretatie van collectieve arbeidsovereenkomsten, het opstellen van arbeidscontracten, afvloeiingsuitkeringen en wettelijke regels over massaontslagen, reorganisaties en individuele ontslagen.

 
 
Recent hebben wij bijgestaan:
 • Het nutsbedrijf van de overheid omtrent collectieve arbeidsovereenkomsten
 • In de begeleiding en advies betreffende immigratiewetgeving en verblijfsvergunningen
 • De Curaçaose vestiging van een Frans multinationaal vrachtbedrijf bij onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten
 • De Curaçaose olieraffinaderij CUROIL in procedure omtrent personeelsstaking
 • Tijdens onderzoeksbeoordelingen in verschillende acquisities van bedrijven, betreffende het adviseren van cliënten over arbeidsovereenkomsten en andere arbeidskwesties
 • Een Nederlandse bank/verzekeringsbedrijf en een lokaal verzekeringsmaatschappij omtrent herstructurering, reorganisatie en overtollig personeel
 • Een Nederlands sleepbedrijf omtrent herstructurering, reorganisatie en overtollig personeel
 • Fondo de Valores Inmobiliarios - de projectontwikkelaar van Blue Mall in St. Maarten - als hun juridisch adviseur in verband met ondernemingsrechtelijke kwesties, vastgoed en arbeidsrecht
 • De eilandoverheid van Curaçao als gedaagde in een procedure ingesteld door werknemers van het vuilnisophaalbedrijf van de overheid Selikor
 • De Nederlands-Antilliaanse overheid bij een procedure omtrent de staking van het gevangenispersoneel
 • Aandeelhouders bij een ontslaggeschil met de directeur van een industrieel bedrijf
Relevante nieuwsartikelen
 
Payday Advance AlaskaTexas Payday LoansBuy Viagra In SpainGoogleNews