Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='2' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Praktijkgebieden

Arbeidsrecht

Elke ondernemer en elk bedrijf met werknemers heeft te maken met arbeidsrecht. Arbeid heeft betrekking op de verhouding tussen werknemer en werkgever. VanEps Kunneman VanDoorne staat op het vlak van arbeidsrecht van oudsher hoog aangeschreven. Geschillenbeslechting binnen dit rechtsgebied, waaronder ontslag- en ontbindingsprocedures, is een essentieel onderdeel van onze praktijk.
 
Ons gespecialiseerde team adviseert verder onder meer omtrent onderhandelingen met vakbonden, de interpretatie van collectieve arbeidsovereenkomsten, het opstellen van arbeidscontracten, afvloeiingsuitkeringen en wettelijke regels over massaontslagen, reorganisaties en individuele ontslagen.

 
 
Recent hebben wij bijgestaan:
 • A state owned utility company on collective labor agreements
 • Advice and guidance on immigration laws and residence permits
 • Curacao based branch of French multinational cargo company in negotiations on collective labor agreements
 • Curacao Oil Refinery in litigation in relation to strike of personnel
 • Due diligence reviews in various corporate acquisitions, thereby advising clients on employment contracts and other labor issues
 • Dutch bank/Insurance company and local Insurance company on restructuring, reorganization and redundancy of personnel
 • Dutch towage company on restructuring, reorganization and redundancy of personnel
 • Fondo de Valores Inmobiliarios - the project developer of Blue Mall in St. Maarten - as their legal advisor in relation to corporate issues, real estate and employment
 • Island Government of Curacao as defendant in proceedings initiated by employees of state owned garbage company Selikor
 • Netherlands Antilles Government in litigation in relation to strike of prison personnel
 • Shareholders in dismissal dispute with managing director in industrial company
Relevante nieuwsartikelen
 
Buying Levitra OnlineCialis India DiscountViagra Discount Coupons