Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='2' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Praktijkgebieden

Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting is een belangrijk onderdeel van risicomanagement. De meest voorkomende vorm van geschillenbeslechting is procesvoering. Vaak is het raadzaam om het niet zover te laten komen en het geschil door bemiddeling op te lossen. Hierin staan wij onze cliënten met raad en daad terzijde. Als de gang naar de rechtbank echter onvermijdelijk is, heeft u in VanEps Kunneman VanDoorne een strijdpartner van het hoogste kaliber, of het nu om een eenvoudige lokale zaak gaat of een complex internationaal geschil.

Geschillenbeslechting vormt van oudsher een aanzienlijk deel van onze rechtspraktijk. Onze hierin gespecialiseerde advocaten zijn ervaren, vlijmscherp en in veel gevallen het merendeel van hun tijd bezig met procederen. Dat maakt ze voor de wederpartij tot geduchte tegenstanders.

Ons team wordt geleid door het voormalig hoofd van de afdeling geschillenbeslechting van een internationaal advocatenkantoor. Bovendien maken er advocaten deel van uit die plaatsvervangend lid zijn geweest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Enkele leden van het team treden op als arbiter bij arbitragezaken, een alternatieve vorm van geschillenbeslechting.

De brede kennis waarover ons kantoor beschikt is ook bij geschillenbeslechting een groot voordeel. Of het nu gaat om een arbeidscontract of een groot infrastructureel project, wij kunnen effectief en terzake kundig optreden.
 

Recent hebben wij bijgestaan:
  • Een bank bij een procedure tegen een notaris, het Kadaster en het Eilandgebied Curaçao inzake verantwoordelijkheden in het proces van hypotheekinschrijving te Curaçao
  • Een groot hotel in een bouwgeschil met zijn aannemer
  • Een nutsbedrijf van de overheid tegen de eilandoverheid van Curaçao inzake elektriciteits- en watertarieven
  • Het land Aruba bij een geschil met het Koninkrijk der Nederlanden over de toedeling van de opbrengst van de verkoop van het Marriott Aruba Hotel
  • Een hotelketen bij procedure tegen een grote touroperator betreffende hotels in de Dominicaanse Republiek
  • Maduro & Curiel’s Bank bij een geschil inzake chargebacks van creditcardbetalingen in Curaçao betreffende het failliete Sunset Water Resort
  • De Nederlands-Antilliaanse overheid in een zaak tegen ziekenhuizen waarin vergoeding wordt gevorderd van kosten van onverzekerde patiënten
  • Inzake verschillende op de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba gevestigde banken bij procedures over klantenservice en aansprakelijkheid
  • Inzake verschillende op de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba gevestigde verzekeringsmaatschappijen in een groot aantal procedures betreffende verzekeringen
  • “Stichting Monumentenzorg” (Foundation for the preservation of historic buildings and sites) and Sea Shore Propoerties NV, as owners of a large part of the Jan Kok area in Curacao, with regard to the damage to this nature reserve as a result of an oil spill in 2012
Relevante nieuwsartikelen
 
Payday Advance In Madison AlPayday Loans MichiganBuy Generic ViagraGoogleNews