Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne

Van het leidende advocatenkantoor mag u professioneel werk en juridische virtuositeit verwachten. Daarnaast schuilt ons succes in onze specialismen. Cliënten profiteren van onze diepgaande en constant geactualiseerde kennis over specifieke vakgebieden en tevens gespecialiseerde marktgerichte teams. En waar nodig: van vruchtbare samenwerking tussen advocaten met verschillende specialismen.

Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting is een belangrijk onderdeel van risicomanagement. De meest voorkomende vorm van geschillenbeslechting is procesvoering. Vaak is het raadzaam om het niet zover te laten komen en het geschil door bemiddeling op te lossen. Hierin staan wij onze cliënten met raad en daad terzijde. Als de gang naar de rechtbank echter onvermijdelijk is, heeft u in VanEps Kunneman VanDoorne een strijdpartner van het hoogste kaliber, of het nu om een eenvoudige lokale zaak gaat of een complex internationaal geschil.

Geschillenbeslechting vormt van oudsher een aanzienlijk deel van onze rechtspraktijk. Onze hierin gespecialiseerde advocaten zijn ervaren, vlijmscherp en in veel gevallen het merendeel van hun tijd bezig met procederen. Dat maakt ze voor de wederpartij tot geduchte tegenstanders.

Ons team wordt geleid door het voormalig hoofd van de afdeling geschillenbeslechting van een internationaal advocatenkantoor. Bovendien maken er advocaten deel van uit die plaatsvervangend lid zijn geweest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Enkele leden van het team treden op als arbiter bij arbitragezaken, een alternatieve vorm van geschillenbeslechting.

De brede kennis waarover ons kantoor beschikt is ook bij geschillenbeslechting een groot voordeel. Of het nu gaat om een arbeidscontract of een groot infrastructureel project, wij kunnen effectief en terzake kundig optreden.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een aan NYSE beursgenoteerde energiegigant in een procedure ter afwenteling van een loonvordering van een werknemer ter waarde van ongeveer USD 1 mln.
 • Aqualectra, het lokale water- en energiebedrijf, in een kort geding tegen het World Trade Center in Curaçao met betrekking tot een claim ter waarde van USD 5.8 mln. wegens het onrechtmatig gebruik van elektra.
 • Cliënten in een rechtszaak over een reeds doorgevoerde verhoging van de erfpachtcanon, met als resultaat dat de lokale overheid die in 600 individuele gevallen heeft moeten terugdraaien.
 • Een hotelketen bij procedure tegen een grote touroperator betreffende hotels in de Dominicaanse Republiek
 • Vakbond Sindikato General Trahado di Korsow (SGTK) in een kort geding dat tegen de vakbond was aangespannen door negen aannemersbedrijven in verband met het staken van hun werknemers.
 • Marriott met betrekking tot het ontslag op staande voet van verschillende werknemers, inclusief geschillenbeslechting, vanwege schending van het beleid.
 • Telecomprovider UTS in een geschil tegen de Algemene Rekenkamer Curaçao, die door de Staten was geïnstrueerd een onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid bij het overheidsbedrijf.
 • Telecomprovider UTS in een geschil tegen de Algemene Rekenkamer Curaçao, die in opdracht va de Staten een onderzoek wilden verrichten naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid bij overheidsbedrijf UTS.
 • De overheid van Curaçao in een breed uitgemeten administratiefrechtelijke procedure en in civielrechtelijke procedures over de teruglevertarieven van zonne-energie.
 • Het land Curaçao in de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het verlengen van de Wet financieel toezicht op Curaçao.
 • Wereldberoemd merk Havaianas in juridische procedure bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tegen merk- en auteursrechtinbreuken.
 • Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties N.V., als eigenaars van een groot gedeelte van het Jan Kok gebied in Curacao, met betrekking tot de schade aan dit natuurgebied veroorzaakt door een olielek in 2012
Relevante nieuwsartikelen
 
payday advance . On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.