Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT cont.value catdescr FROM #__languages lang, #__jf_content cont, #__sections sec, #__categories cat WHERE lang.code = 'nl-nl' AND cont.language_id = lang.id AND cont.reference_table = 'sections' AND cont.reference_field = 'description' AND cont.reference_id = sec.id AND cat.id = '27' AND cat.section = sec.id

Van het leidende advocatenkantoor mag u professioneel werk en juridische virtuositeit verwachten. Daarnaast schuilt ons succes in onze specialismen. Cliënten profiteren van onze diepgaande en constant geactualiseerde kennis over specifieke vakgebieden en tevens gespecialiseerde marktgerichte teams. En waar nodig: van vruchtbare samenwerking tussen advocaten met verschillende specialismen.

Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting is een belangrijk onderdeel van risicomanagement. De meest voorkomende vorm van geschillenbeslechting is procesvoering. Vaak is het raadzaam om het niet zover te laten komen en het geschil door bemiddeling op te lossen. Hierin staan wij onze cliënten met raad en daad terzijde. Als de gang naar de rechtbank echter onvermijdelijk is, heeft u in VanEps Kunneman VanDoorne een strijdpartner van het hoogste kaliber, of het nu om een eenvoudige lokale zaak gaat of een complex internationaal geschil.

Geschillenbeslechting vormt van oudsher een aanzienlijk deel van onze rechtspraktijk. Onze hierin gespecialiseerde advocaten zijn ervaren, vlijmscherp en in veel gevallen het merendeel van hun tijd bezig met procederen. Dat maakt ze voor de wederpartij tot geduchte tegenstanders.

Ons team wordt geleid door het voormalig hoofd van de afdeling geschillenbeslechting van een internationaal advocatenkantoor. Bovendien maken er advocaten deel van uit die plaatsvervangend lid zijn geweest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Enkele leden van het team treden op als arbiter bij arbitragezaken, een alternatieve vorm van geschillenbeslechting.

De brede kennis waarover ons kantoor beschikt is ook bij geschillenbeslechting een groot voordeel. Of het nu gaat om een arbeidscontract of een groot infrastructureel project, wij kunnen effectief en terzake kundig optreden.

Recent hebben wij bijgestaan:
  • Een bank bij een procedure tegen een notaris, het Kadaster en het Eilandgebied Curaçao inzake verantwoordelijkheden in het proces van hypotheekinschrijving te Curaçao
  • Een groot hotel in een bouwgeschil met zijn aannemer
  • Een nutsbedrijf van de overheid tegen de eilandoverheid van Curaçao inzake elektriciteits- en watertarieven
  • Het land Aruba bij een geschil met het Koninkrijk der Nederlanden over de toedeling van de opbrengst van de verkoop van het Marriott Aruba Hotel
  • Een hotelketen bij procedure tegen een grote touroperator betreffende hotels in de Dominicaanse Republiek
  • Maduro & Curiel’s Bank bij een geschil inzake chargebacks van creditcardbetalingen in Curaçao betreffende het failliete Sunset Water Resort
  • De Nederlands-Antilliaanse overheid in een zaak tegen ziekenhuizen waarin vergoeding wordt gevorderd van kosten van onverzekerde patiënten
  • Inzake verschillende op de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba gevestigde banken bij procedures over klantenservice en aansprakelijkheid
  • Inzake verschillende op de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba gevestigde verzekeringsmaatschappijen in een groot aantal procedures betreffende verzekeringen
  • Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties N.V., als eigenaars van een groot gedeelte van het Jan Kok gebied in Curacao, met betrekking tot de schade aan dit natuurgebied veroorzaakt door een olielek in 2012
Relevante nieuwsartikelen
 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.