Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne

Van het leidende advocatenkantoor mag u professioneel werk en juridische virtuositeit verwachten. Daarnaast schuilt ons succes in onze specialismen. Cliënten profiteren van onze diepgaande en constant geactualiseerde kennis over specifieke vakgebieden en tevens gespecialiseerde marktgerichte teams. En waar nodig: van vruchtbare samenwerking tussen advocaten met verschillende specialismen.

Zakelijke Geschillen

Zakelijke geschillen zijn soms onvermijdbaar. Een schikking heeft soms de voorkeur, maar in andere omstandigheden is dat onwenselijk. Als ondernemer wilt u door de beste in het vak worden bijgestaan.

Zakelijke geschillen omvatten geschillen tussen aandeelhouders en onenigheid over bevoegdheid tussen directie, aandeelhouders en commissarissen. In bestuurszaken treden wij op voor aandeelhouders, directies en raden van commissarissen en voor andere toezichthouders in niet-commerciële zakelijke structuren, waaronder overheidsorganen en NGO’s.

In ons team zitten specialisten inzake geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, en insolventie en reorganisatie. In de eerste plaats zijn ze echter ware procestijgers die de kneepjes van het vak kennen en u door elk mijnenveld van geschillenbeslechting kunnen leiden.

Recent hebben wij bijgestaan:
  • Een groep van verzekeringsmaatschappijen uit de Nederlandse Cariben in een langdurige procedure bij de rechtbank in Rotterdam en in hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag, inzake de dekking onder een opstal- en een bedrijfsschadeverzekering van twee g
  • Assisteren van een internationaal opererende onderneming in de sector telecommunicatie bij een grensoverschrijdend geschil.
  • Aqualectra, het lokale water- en energiebedrijf, in een kort geding tegen het World Trade Center in Curaçao met betrekking tot een claim ter waarde van USD 5.8 mln. wegens het onrechtmatig gebruik van elektra.
  • Curaçao Airport Partners in een hoger beroep tegen elf autoverhuurbedrijven, met het doel te bewerkstelligen dat alleen de verhuurders aan wie CAP eerder een concessie gaf ongehinderd toegang krijgen tot luchthaven Hato op Curaçao.
  • Petrobas in de Nederlands Caribische aspecten van de grensoverschrijdende onderzoeksprocedure tegen het bedrijf, waarin meerdere transacties werden onderzocht.
  • De overheid van Curaçao in een breed uitgemeten administratiefrechtelijke procedure en in civielrechtelijke procedures over de teruglevertarieven van zonne-energie.
  • De Raad van Commissarissen van een oliedistributiebedrijf bij een geschil met zijn directeur.
Relevante nieuwsartikelen
 
Most online loan lenders allow getting Payday Loans New Jersey without visiting a bank, straight to your bank account. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.