Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='2' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Praktijkgebieden

Zakelijke Geschillen

Zakelijke geschillen zijn soms onvermijdbaar. Een schikking heeft soms de voorkeur, maar in andere omstandigheden is dat onwenselijk. Als ondernemer wilt u door de beste in het vak worden bijgestaan.

Zakelijke geschillen omvatten geschillen tussen aandeelhouders en onenigheid over bevoegdheid tussen directie, aandeelhouders en commissarissen. In bestuurszaken treden wij op voor aandeelhouders, directies en raden van commissarissen en voor andere toezichthouders in niet-commerciële zakelijke structuren, waaronder overheidsorganen en NGO’s.

In ons team zitten specialisten inzake geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, en insolventie en reorganisatie. In de eerste plaats zijn ze echter ware procestijgers die de kneepjes van het vak kennen en u door elk mijnenveld van geschillenbeslechting kunnen leiden.

Recent hebben wij bijgestaan:
  • A company in conflict with its fiduciary trust director
  • A foreign company against a Netherlands Antilles company regarding an asset management agreement securing a claim of USD 209 million
  • A waste management company on a breach of guarantees under a Share Purchase Agreement
  • Former directors of bankrupt national airline DCA in personal liability suit brought by U.S. creditor
  • Minority shareholders in large NYSE listed company (trading satellites) in large claim against the management and majority shareholders for mismanagement and tortious acts
  • Netherlands Antilles bank holding company in shareholders conflict re intended redomiciliation
  • Shareholders in dismissal dispute with managing director in industrial company
  • Supervisory Board of an oil distribution company in a dispute with its managing director
  • The majority shareholder in the Curacao Marriott Hotel in the "first Netherlands Antilles contended but successful buy-out procedure of minority shareholders
Relevante nieuwsartikelen
 
Get LevitraBuying Cialis Soft Tabs 100 MgViagra Pharmacy