Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='2' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Praktijkgebieden

Zakelijke Geschillen

Zakelijke geschillen zijn soms onvermijdbaar. Een schikking heeft soms de voorkeur, maar in andere omstandigheden is dat onwenselijk. Als ondernemer wilt u door de beste in het vak worden bijgestaan.

Zakelijke geschillen omvatten geschillen tussen aandeelhouders en onenigheid over bevoegdheid tussen directie, aandeelhouders en commissarissen. In bestuurszaken treden wij op voor aandeelhouders, directies en raden van commissarissen en voor andere toezichthouders in niet-commerciële zakelijke structuren, waaronder overheidsorganen en NGO’s.

In ons team zitten specialisten inzake geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, en insolventie en reorganisatie. In de eerste plaats zijn ze echter ware procestijgers die de kneepjes van het vak kennen en u door elk mijnenveld van geschillenbeslechting kunnen leiden.

Recent hebben wij bijgestaan:
  • Een bedrijf bij een conflict met de directeur van zijn fiduciaire trust
  • Een buitenlands bedrijf tegen een Nederlands-Antilliaans bedrijf inzake een vermogensbeheersovereenkomst om een vordering van USD 209 miljoen veilig te stellen
  • Een afvalbeheerder bij het niet-nakomen van garanties ingevolge een koopovereenkomst van aandelen
  • Minderheidsaandeelhouders van een groot NYSE genoteerd bedrijf (handel in satellieten) in vordering tegen de directie en meerderheidsaandeelhouders wegens wanbeleid en onrechtmatige daad
  • Een Nederlands-Antilliaanse bankholdingsbedrijf bij een aandeelhoudersconflict omtrent beoogde zetelverplaatsing
  • Aandeelhouders bij een ontslaggeschil met de directeur van een industrieel bedrijf
  • De Raad van Commissarissen van een oliedistributiebedrijf bij een geschil met zijn directeur
  • De meerderheidsaandeelhouder in het Curaçao Marriott Hotel bij het eerste betwiste maar succesvolle uitkoopproces van de minderheidsaandeelhouders op de (voormalige) Nederlandse Antillen
Relevante nieuwsartikelen
 
Payday Advance Altoona PaMissouri Payday LoansViagra PharmacyGoogleNews