Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='2' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Praktijkgebieden

Ondernemingsrecht

De juridische structuur van een organisatie dient een doel. Hoe is uw organisatie gestructureerd? En waarom is dat zo? Er zijn vele redenen voor reorganisaties. Ondernemingsrecht is gecodificeerd in Boek 2 van de Burgelijke Wetboeken van Curaçao, Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden, maar er is veel meer. Het omvat overnames, reorganisaties, privatisering, liberalisering en regels van goed bestuur (corporate governance).

Dat laatst genoemde terrein is sterk in opkomst door de introductie van regels en codes en strengere aansprakelijkheidsregels voor bestuurders en commissarissen.

Wij treden op voor aandeelhouders, directies en raden van commissarissen en voor andere toezichthouders in niet-commerciële zakelijke structuren, waaronder veel overheidsorganen en NGO’s. Dat doen wij zowel in een adviserende rol, als litigieus.

Wat ons team sterk maakt is niet alleen ruime kennis en gebleken effectiviteit, maar ook diplomatie en tact en het vermogen ons in te leven in de doelstellingen van de cliënt.

In internationale transacties, die vaak worden aangestuurd door andere advocatenkantoren, werken we nauw samen. In zulke gevallen is onze rol het voorzien van informatie over de toepasselijke regelgeving en toezicht in Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en advies over en opstellen van documentatie en opinies. Voor lokaal werk in Suriname, vooral in deze branche, werken wij samen met gespecialiseerde bedrijven die hun wortels hebben in de Surinaamse samenleving.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een vestiging van een grote Nederlandse verzekeraar bij de verkoop en daaropvolgende transitie naar een zelfstandig bedrijf
 • ABN AMRO bank en ABN AMRO Trust bij de verkoop van de Curaçaose vestigingen
 • Diverse spelers op het gebied van alternatieve energiebronnen omtrent juridische structuren
 • Een internationaal trustkantoor en beheersmaatschappij bij de acquisitie van een Curaçaos trustkantoor
 • De financiële entiteiten van Wells Fargo bij de acquisitie van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba door Bear Stearn
 • Cinemark met alle aspecten rondom de opening van een nieuwe bioscoop in Sambil; van het vaststellen van de bedrijfsstructuur tot de registratie van Cinemark's handelsmerk
 • Columbus Networks bij de acquisitie van een lokale rechtspersoon, waaronder de vergunning voor een televisiezender waarmee het aanbieden van internet, telefoon en televisie mogelijk wordt
 • Ctex in de juridische structurering van het bedrijf en zijn vermogenskapitalisatie voor de bouw van een datacenter te Curaçao
 • Digicel, een mobiele telefoonprovider, bij de overname van Curaçao Telecom, de grootste particuliere mobiele telefoonprovider te Curaçao
 • een Nederlands bouwconglomeraat bij de aankoop van een Arubaans en Antilliaans bouwbedrijf.
 • Fondo de Valores Inmobiliarios - de projectontwikkelaar van Blue Mall in St. Maarten - als hun juridisch adviseur in verband met ondernemingsrechtelijke kwesties, vastgoed en arbeidsrecht
 • Pharmaceutical Industries Limited betreffende zijn uitgifte van obligaties van USD 5 miljard voor drie, vijf en tien jaar via onder andere 2 Curaçaose dochtermaatschappijen
 • Refineria di Korsou (Olieraffinaderij Curacao) als onderdeel van een door de overheid aangestelde werkgroep die adviseert over de 'Toekomst van de raffinaderij' in Curaçao
 • Een koper bij de acquisitie van een hotel te Curaçao
 • De koper bij de acquisitie van het Aruba Wyndham Hotel ter waarde van USD 230 miljoen
 • De koper bij de acquisitie van het Marriott Hotel te Aruba ter waarde van USD 237 miljoen
 • Verschillende cliënten in bedrijfsgerelateerde kwesties, waaronder de (re)organisatie van bedrijfsentiteiten, aandeelhoudersgeschillen en financiële en bankzaken
 • Verschillende eigenaren van Curaçaose hotels bij de verkoop van hun hotels
Relevante nieuwsartikelen
 
Payday Advance Bedford TexasCash Advance MissouriGold Viagra CheapGoogleNews