Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT cont.value catdescr FROM #__languages lang, #__jf_content cont, #__sections sec, #__categories cat WHERE lang.code = 'nl-nl' AND cont.language_id = lang.id AND cont.reference_table = 'categories' AND cont.reference_field = 'description' AND cont.reference_id = cat.id AND cat.id = '10' AND cat.section = sec.id

Bankwezen en financiën

Op het gebied van financieringen, trust en offshore wordt VanEps Kunneman VanDoorne als ‘leading’ en als enige ‘highly recommended’ voor de regio beschouwd door ‘The PLC Cross-Border Finance Secured Lending Handbook’.

Wij adviseren onze cliënten inzake financiering van fusies en overnames, projectfinanciering, handels- en exportfinanciering, lenings- en zekerheidsdocumentatie, regulatoire kwesties, effectenhandel en noteringen aan de Curaçaose Effectenbeurs.

Daarnaast assisteert ons team lokale en internationale banken en (krediet)instellingen, evenals vele buitenlandse financiële instellingen bij het oprichten van kantoren in de regio en bij productontwikkeling. Dat onze advocaten regelmatig adviseren bij het opstellen en invoeren van wetgeving geeft een indicatie van hun uitstekende reputatie en kennisniveau.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een bank bij de acquisitie financiering van een Arubaans hotel ter waarde van enkele miljoenen
 • Een bank bij de financiering van Holiday Inn Aruba
 • Een bank bij de financiering van het Santa Barbara Hyatt Hotelproject te Curaçao
 • AIB Bank en andere leninggevers bij de financiering van het nutsbedrijf W.E.B. Aruba ter waarde van 227 miljoen gulden
 • AIB Bank in de financiering van 240 miljoen gulden voor renovatie van het Horacio Oduber Hospitaal (HOH)
 • AIB Bankensyndicaat bij de financiering van het Ritz-Carlton Aruba Hotel
 • Als vertegenwoordinging van AIC met een obligatielening van USD 110 miljoen met de St. Maarten Harbour Group of Companies
 • Een internationaal trustkantoor en beheersmaatschappij bij de acquisitie van een Curaçaos trustkantoor
 • Aruba Growth Fund, een lokaal investeringsfonds ter waarde van 100 miljoen gulden bij het toespitsen van fondsen aan de oprichting van Arubaanse bedrijven
 • Banco Bilbao de Viscaja bij de herfinanciering van een Arubaans hotel
 • Credit Suisse bij de financiering van verschillende hotelacquisities in Caribisch Nederland
 • De Nederlandse verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd bij de verkoop van een hypotheekportefeuille aan Aruba Bank
 • Leninggevers bij de herfinanciering van het Hilton Hotel en het Breezes Hotel te Curaçao
 • De National Investment Bank bij een lening voor nutsbedrijf Elmar te Aruba
 • RBTT Bank bij de herfinanciering van de Aruban Divi Hotel Group
 • Scotia Bank bij de financiering van het nieuwe Curaçao Hyatt Hotelproject
 • Tijdens de financiering van een appartementenproject te Aruba
 • Verschillende cliënten in bedrijfsgerelateerde kwesties, waaronder de (re)organisatie van bedrijfsentiteiten, aandeelhoudersgeschillen en financiële en bankzaken
Relevante nieuwsartikelen
 
Renovapayday loans online.