VanEps Kunneman VanDoorne Lawyers

Als toonaangevend advocatenkantoor in het Nederlands Caribisch Gebied zijn ons kantoor en zijn  individuele advocaten regelmatig in het nieuws. Wij verschijnen in de regionale evenals de internationale pers. Wij gebruiken dit deel van onze website om niet-juridisch nieuws te publiceren, bijvoorbeeld onze persberichten kunt u hier aantreffen.

Voor juridisch nieuws kunt u onze afdeling Publicaties op de website bezoeken.

Constitutionele wijzigingen per 10 oktober 2010

Sinds 10 oktober 2010 bestaat het land de Nederlandse Antillen niet meer. Dat land bestond uit de eilanden: Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba. Sinds genoemde datum bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en St. Maarten. Elk van die landen heeft een autonome status op grond van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba, ook wel de BES-eilanden, zijn openbare lichamen (“gemeentes”) van het land Nederland sinds 10 oktober 2010.

Over het algemeen geldt de bestaande Nederlands-Antilliaanse wetgeving als wetgeving voor de betreffende landen en openbare lichamen. Echter, dat wordt dan vernoemd als recht van het desbetreffende land. Bijvoorbeeld het recht van Curaçao of St. Maarten en niet meer het recht van de Nederlandse Antillen. Inhoudelijk is er vaak niets veranderd. Voor Bonaire, St. Eustatius en Saba is echter ook veel specifieke nieuwe wetgeving van kracht of wordt dat binnenkort. In elk geval geldt dat specifiek dient te worden nagegaan welk recht van toepassing is.


pay day loans . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.