Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='3' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Sectoren

Professionele dienstverleners

Professionele dienstverleners vormen een aanzienlijk deel van onze clientèle. Ze herkennen zich in ons vakmanschap, creativiteit en onze punctualiteit. Onze realistische prijsstelling leent zich ook voor alternatieven, zoals fixed fees voor projecten.

We zijn er trots op dat veel befaamde wereldwijde dienstverleners ons keer op keer selecteren als hun lokale vertegenwoordiger en adviseur.

Een groot deel van onze dienstverlening komt voort uit verwijzingen door derden. Iedereen in ons kantoor werkt met andere professionele dienstverleners.

Wij verlenen advies en assistentie aan andere advocatenkantoren, accountants en belastingadviseurs, maar ook aan taxateurs, architecten en makelaarskantoren, vooral op het gebied van vastgoed en projectontwikkeling. Ons gespecialiseerde team voor telecommunicatie, media en technologie werkt vaak met software-ingenieurs en ontwikkelaars van websites.

Recent hebben wij bijgestaan:
  • Een bank bij de procedure tegen een notaris, het Kadaster, en het Eilandgebied Curaçao voor het over het hoofd zien van een hypotheekinschrijving
  • Een bedrijf bij een conflict met de directeur van zijn fiduciaire trust
  • Een curator benoemd in het buitenland tegen de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen in zijn functie van vereffenaar van een offshore bank omtrent betaling van tegoeden
  • ABN AMRO bank en ABN AMRO Trust bij de verkoop van de Curaçaose vestigingen
  • Als vertegenwoordinging van AIC met een obligatielening van USD 110 miljoen met de St. Maarten Harbour Group of Companies
  • Een internationaal trustkantoor en beheersmaatschappij bij de acquisitie van een Curaçaos trustkantoor
  • Inzake een procedure over de beëindiging van overeenkomsten voor professionele dienstverlening
  • In een procedure inzake de bedrijfs- en persoonlijke aansprakelijkheid van een Amerikaanse curator en zijn Amerikaanse raadsman
Relevante nieuwsartikelen
 
Approved Cash Advance In OkcOhio Payday LoansBest Deal ViagraGoogleNews