Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='3' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Sectoren

Horeca en recreatie

Deze sector omvat hotels, restaurants, café's, casino’s, timeshares en aanverwante ondernemingen. VanEps Kunneman VanDoorne is op dit gebied het toonaangevende advocatenkantoor in Curaçao, Aruba, St. Maarten en Bonaire.

Wij zijn de partner waar veel lokale en internationale bedrijven voor kiezen, omdat ons gespecialiseerde horeca- en recreatieteam juridisch uiterst bekwaam is en de lokale markt van binnen en van buiten kent.

De horeca- en recreatiesector is wereldwijd één van de snelst groeiende bedrijfstakken en een hoeksteen van onze eilandelijke economieën. Tegelijkertijd is het een onconventionele sector: het werk gaat 24 uur per dag door en er komt een zeer breed pakket aan activiteiten aan te pas.

Prijzen staan onder druk door economische omstandigheden. Locatie blijft een belangrijke factor. Investeringen zijn groot. Bovenal zijn marketing en branding van vitaal belang in deze belevingsindustrie. Daarom is ons horeca- en recreatieteam thuis op alle relevante expertisegebieden, zoals overnames en (des)investering, (her)financiering en arbeidsrecht, intellectueel eigendom, vastgoed en omgevingsrecht.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een bank bij de acquisitie financiering van een Arubaans hotel ter waarde van enkele miljoenen
 • Een bank bij de financiering van Holiday Inn Aruba
 • Een bank bij de financiering van het Santa Barbara Hyatt Hotelproject te Curaçao
 • Een hotel in de procedure waarin een bouwvergunning betwist wordt en een aangrenzend hotel onrechtmatige bouwwerkzaamheden uitoefent
 • Een groot hotel in een bouwgeschil met zijn aannemer
 • AIB Bankensyndicaat bij de financiering van het Ritz-Carlton Aruba Hotel
 • Het land Aruba bij een geschil met het Koninkrijk der Nederlanden over de toedeling van de opbrengst van de verkoop van het Marriott Aruba Hotel
 • Als de door de rechtbank aangestelde bewindvoerder in de surseance van Tierra del Sol, het Arubaanse golf en appartementen resort
 • Banco Bilbao de Viscaja bij de herfinanciering van een Arubaans hotel
 • Cinemark met alle aspecten rondom de opening van een nieuwe bioscoop in Sambil; van het vaststellen van de bedrijfsstructuur tot de registratie van Cinemark's handelsmerk
 • Credit Suisse bij de financiering van verschillende hotelacquisities in Caribisch Nederland
 • Een hotelketen bij procedure tegen een grote touroperator betreffende hotels in de Dominicaanse Republiek
 • Leninggevers bij de herfinanciering van het Hilton Hotel en het Breezes Hotel te Curaçao
 • RBTT Bank bij de herfinanciering van de Aruban Divi Hotel Group
 • Riffort Village bij de reorganisatie en het voorkomen van faillissement
 • Scotia Bank bij de financiering van het nieuwe Curaçao Hyatt Hotelproject
 • Tijdens de financiering van een appartementenproject te Aruba
 • De meerderheidsaandeelhouder in het Curaçao Marriott Hotel bij het eerste betwiste maar succesvolle uitkoopproces van de minderheidsaandeelhouders op de (voormalige) Nederlandse Antillen
 • De Nederlands-Antilliaanse overheid bij een procedure inzake casinovergunning te Sint Maarten
 • Een koper bij de acquisitie van een hotel te Curaçao
 • De koper bij de acquisitie van het Aruba Wyndham Hotel ter waarde van USD 230 miljoen
 • De koper bij de acquisitie van het Marriott Hotel te Aruba ter waarde van USD 237 miljoen
 • Als curator bij de boedel van het faillesement van Casa Grande N.V. in Aruba
 • Verschillende eigenaren van Curaçaose hotels bij de verkoop van hun hotels
Relevante nieuwsartikelen
 
Online Payday AdvancePayday Loans North CarolinaOnline Store ViagraGoogleNews