Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
VanEps Kunneman VanDoorne biedt u teams van advocaten die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren. Een adviseur die uw organisatie en uw markt kent, begrijpt uw behoeften beter en kan effectiever optreden.

Overheid- en publieke sector

Onder publieke sector verstaan we alle overheids- en semi-overheidsorganisaties.

Wij beschikken over bijzonder uitgebreide ervaring in deze sector. Onze gespecialiseerde advocaten kennen de procedures tot in detail en hebben een helder inzicht in de verdeling van controle en governance binnen de publieke sector.

Wij beschikken over expertise op alle gebieden van administratief recht en in het bijzonder het omgevingsrecht (waaronder ruimtelijke ordeningvergunningen en milieurecht), maar ook contractenrecht en overheidsaansprakelijkheid. Wij assisteren in kwesties betreffende publiek-private samenwerking (PPS), privatiseringen, aanbestedingszaken en procedures voor toezichtautoriteiten.

Ons overheid en publieke sector team bestaat uit specialisten uit ons gehele kantoor. In het bijzonder zijn zij gespecialiseerd in ondernemingsrecht, financiën en vastgoed.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Aqualectra, het lokale water- en energiebedrijf, in een kort geding tegen het World Trade Center in Curaçao met betrekking tot een claim ter waarde van USD 5.8 mln. wegens het onrechtmatig gebruik van elektra.
 • Bonaire Holding Maatschappij (BHM) en haar dochterondernemingen in een integraal programma voor het bepalen van en het verbeteren van de naleving van de Corporate Governance Code Bonaire
 • Bonaire’s woningcorporatie bij het organiseren van aanbestedingen en het opstellen van contracten alsmede de realisatie van vastgoedprojecten.
 • Telecomprovider UTS in een geschil tegen de Algemene Rekenkamer Curaçao, die door de Staten was geïnstrueerd een onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid bij het overheidsbedrijf.
 • Het openbaar lichaam Saba bij aanpassing van zijn wetgeving aan de nieuwe BES-wetgeving na de staatsrechtelijke veranderingen van 10/10/2010
 • Het Arubaanse Nationaal Park en Natuurreservaat in een kort geding ingesteld tegen het Park
 • De Rijksoverheid in diverse ambtenaarrechtelijke procedures.
 • Het Land Curaçao (Ministerie van Financiën) bij het onderhandelen en opstellen van software licenties, IT solutions contracten en service level overeenkomsten met leverancier BearingPoint voor de nieuwe belastingdienst IT omgeving.
 • De overheid van Curaçao in een breed uitgemeten administratiefrechtelijke procedure en in civielrechtelijke procedures over de teruglevertarieven van zonne-energie.
 • Het land Curaçao in de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het verlengen van de Wet financieel toezicht op Curaçao.
 • De Minister van Toerisme van Aruba bij de invoering van een wijzigingslandsverordening waarin een speciaal vergunningsstelsel wordt geïntroduceerd voor all-inclusive accommodaties.
 • Het openbaar lichaam Saba bij de privatisering van het A.M. Edwards Medical Center te Saba
 • De Nederlandse Staat in een proefproces in verband met de wijzigingen in de wetgeving te Bonaire
 • Water- en Energiebedrijf Bonaire bij de aanbesteding en realisatie van het zonne-energie project in Bonaire.
 • Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) bij diverse arbeidsrechtelijke zaken.
 • Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties N.V., als eigenaars van een groot gedeelte van het Jan Kok gebied in Curacao, met betrekking tot de schade aan dit natuurgebied veroorzaakt door een olielek in 2012
Relevante nieuwsartikelen
 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.