Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT cont.value catdescr FROM #__languages lang, #__jf_content cont, #__sections sec, #__categories cat WHERE lang.code = 'nl-nl' AND cont.language_id = lang.id AND cont.reference_table = 'sections' AND cont.reference_field = 'description' AND cont.reference_id = sec.id AND cat.id = '16' AND cat.section = sec.id
VanEps Kunneman VanDoorne biedt u teams van advocaten die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren. Een adviseur die uw organisatie en uw markt kent, begrijpt uw behoeften beter en kan effectiever optreden.

Overheid- en publieke sector

Onder publieke sector verstaan we alle overheids- en semi-overheidsorganisaties.

Wij beschikken over bijzonder uitgebreide ervaring in deze sector. Onze gespecialiseerde advocaten kennen de procedures tot in detail en hebben een helder inzicht in de verdeling van controle en governance binnen de publieke sector.

Wij beschikken over expertise op alle gebieden van administratief recht en in het bijzonder het omgevingsrecht (waaronder ruimtelijke ordeningvergunningen en milieurecht), maar ook contractenrecht en overheidsaansprakelijkheid. Wij assisteren in kwesties betreffende publiek-private samenwerking (PPS), privatiseringen, aanbestedingszaken en procedures voor toezichtautoriteiten.

Ons overheid en publieke sector team bestaat uit specialisten uit ons gehele kantoor. In het bijzonder zijn zij gespecialiseerd in ondernemingsrecht, financiën en vastgoed.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een nutsbedrijf van de overheid tegen de eilandoverheid van Curaçao inzake elektriciteits- en watertarieven
 • Het nutsbedrijf van de overheid omtrent collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Aqualectra, het energiebedrijf te Curaçao, omtrent een energiekoopovereenkomst met NuCapital ter uitbreiding van de windmolenparken te Curaçao
 • Aqualectra, het lokale water- en energiebedrijf, in een kort geding tegen het World Trade Center in Curaçao met betrekking tot een claim ter waarde van USD 5.8 mln. wegens het onrechtmatig gebruik van elektra.
 • Het land Aruba bij een geschil met het Koninkrijk der Nederlanden over de toedeling van de opbrengst van de verkoop van het Marriott Aruba Hotel
 • Bonaire Holding Maatschappij (BHM) en haar dochterondernemingen in een integraal programma voor het bepalen van en het verbeteren van de naleving van de Corporate Governance Code Bonaire
 • Bonaire's zonne-energie project bij de realisatie en aanbesteding
 • Bonaire's woningcorporatie bij het organiseren van aanbestedingen en opstellen van contracten
 • De telefoonmaatschappij van de overheid te Curaçao bij uitgifte van obligaties
 • Inzake de financiering van een communicatiebedrijf van de Arubaanse overheid
 • De eilandoverheid van Curaçao als gedaagde in een procedure ingesteld door werknemers van het vuilnisophaalbedrijf van de overheid Selikor
 • De Nederlands-Antilliaanse overheid bij een procedure omtrent de staking van het gevangenispersoneel
 • Het openbaar lichaam Saba bij aanpassing van zijn wetgeving aan de nieuwe BES-wetgeving na de staatsrechtelijke veranderingen van 10/10/2010
 • Het Arubaanse Nationaal Park en Natuurreservaat in een kort geding ingesteld tegen het Park
 • De overheid van Curaçao in een breed uitgemeten administratiefrechtelijke procedure en in civielrechtelijke procedures over de teruglevertarieven van zonne-energie.
 • Eilandgebied Bonaire omtrent aanpassingen, aanvullingen of omzetting van alle lokale wetgeving wegens de staatsrechtelijke veranderingen
 • Het Koninkrijk der Nederlanden bij uitleveringszaken van staatsburgers aan de Verenigde Staten
 • De Nederlands-Antilliaanse overheid in een zaak tegen ziekenhuizen waarin vergoeding wordt gevorderd van kosten van onverzekerde patiënten
 • De Nederlands-Antilliaanse overheid bij een procedure inzake casinovergunning te Sint Maarten
 • Het openbaar lichaam Saba bij de privatisering van het A.M. Edwards Medical Center te Saba
 • De Nederlandse Staat in een proefproces in verband met de wijzigingen in de wetgeving te Bonaire
 • Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties N.V., als eigenaars van een groot gedeelte van het Jan Kok gebied in Curacao, met betrekking tot de schade aan dit natuurgebied veroorzaakt door een olielek in 2012
Relevante nieuwsartikelen
 
Payday Loans In Virginia.