Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='3' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Sectoren

Overheid- en publieke sector

Onder publieke sector verstaan we alle overheids- en semi-overheidsorganisaties.

Wij beschikken over bijzonder uitgebreide ervaring in deze sector. Onze gespecialiseerde advocaten kennen de procedures tot in detail en hebben een helder inzicht in de verdeling van controle en governance binnen de publieke sector.

Wij beschikken over expertise op alle gebieden van administratief recht en in het bijzonder het omgevingsrecht (waaronder ruimtelijke ordeningvergunningen en milieurecht), maar ook contractenrecht en overheidsaansprakelijkheid. Wij assisteren in kwesties betreffende publiek-private samenwerking (PPS), privatiseringen, aanbestedingszaken en procedures voor toezichtautoriteiten.

Ons overheid en publieke sector team bestaat uit specialisten uit ons gehele kantoor. In het bijzonder zijn zij gespecialiseerd in ondernemingsrecht, financiën en vastgoed.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een nutsbedrijf van de overheid tegen de eilandoverheid van Curaçao inzake elektriciteits- en watertarieven
 • Het nutsbedrijf van de overheid omtrent collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Aqualectra, het energiebedrijf te Curaçao, omtrent een energiekoopovereenkomst met NuCapital ter uitbreiding van de windmolenparken te Curaçao
 • Het land Aruba bij een geschil met het Koninkrijk der Nederlanden over de toedeling van de opbrengst van de verkoop van het Marriott Aruba Hotel
 • Bonaire Holding Maatschappij (BHM) and its subsiddiaries in an integral program determining and improving compliance with the Code Corporate Governance Bonaire
 • De telefoonmaatschappij van de overheid te Curaçao bij uitgifte van obligaties
 • Inzake de financiering van een communicatiebedrijf van de Arubaanse overheid
 • De eilandoverheid van Curaçao als gedaagde in een procedure ingesteld door werknemers van het vuilnisophaalbedrijf van de overheid Selikor
 • De Nederlands-Antilliaanse overheid bij een procedure omtrent de staking van het gevangenispersoneel
 • Procurement and contracting for Bonaire’s housing association
 • Realization and procurement of Bonaire’s community solar project
 • Het openbaar lichaam Saba bij aanpassing van zijn wetgeving aan de nieuwe BES-wetgeving na de staatsrechtelijke veranderingen van 10/10/2010
 • Het Arubaanse Nationaal Park en Natuurreservaat in een kort geding ingesteld tegen het Park
 • Eilandgebied Bonaire omtrent aanpassingen, aanvullingen of omzetting van alle lokale wetgeving wegens de staatsrechtelijke veranderingen
 • Het Koninkrijk der Nederlanden bij uitleveringszaken van staatsburgers aan de Verenigde Staten
 • De Nederlands-Antilliaanse overheid in een zaak tegen ziekenhuizen waarin vergoeding wordt gevorderd van kosten van onverzekerde patiënten
 • De Nederlands-Antilliaanse overheid bij een procedure inzake casinovergunning te Sint Maarten
 • Het openbaar lichaam Saba bij de privatisering van het A.M. Edwards Medical Center te Saba
 • De Nederlandse Staat in een proefproces in verband met de wijzigingen in de wetgeving te Bonaire
 • “Stichting Monumentenzorg” (Foundation for the preservation of historic buildings and sites) and Sea Shore Propoerties NV, as owners of a large part of the Jan Kok area in Curacao, with regard to the damage to this nature reserve as a result of an oil spill in 2012
Relevante nieuwsartikelen
 
Payday Advance Blue SpringsPayday Loans New JerseyBio Viagra Herbalpayday loansPayday Loans in Marshfield MassachusettsGoogleNews