Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT cont.value catdescr FROM #__languages lang, #__jf_content cont, #__sections sec, #__categories cat WHERE lang.code = 'nl-nl' AND cont.language_id = lang.id AND cont.reference_table = 'sections' AND cont.reference_field = 'description' AND cont.reference_id = sec.id AND cat.id = '8' AND cat.section = sec.id
VanEps Kunneman VanDoorne biedt u teams van advocaten die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren. Een adviseur die uw organisatie en uw markt kent, begrijpt uw behoeften beter en kan effectiever optreden.

Financiële dienstverlening

De financiële dienstensector omvat organisaties die te maken hebben met het beheer van geld, zoals banken, verzekeraars, trustfondsen, beurzen, vermogensbeheerders en investeringsfondsen. Wereldwijd is dit de grootste sector, niet alleen qua aantal bedrijven, maar ook wat betreft inkomsten en marktkapitalisatie.

Tot onze cliënten behoren onder meer lokale en internationale banken, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn de vertrouwde adviseur voor de Curaçaose offshoresector, die een spilfunctie vervult in de regionale economie.

We adviseren organisaties inzake financiering van fusies en overnames, projectfinanciering, en handels- en exportfinanciering. Ook assisteren we buitenlandse financiële instellingen bij het opzetten van kantoren in de regio.

We zijn ook betrokken bij productontwikkeling in de sector en de Curaçaose beurs. De verschillende jurisdicties en het versnipperde toezicht op de sector maken dit interessant. We nemen ook regelmatig deel aan wetgevingstrajecten, mede om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Vanzelfsprekend staan we onze clienten ook bij in (financiële) geschillen. Tot slot zijn we benoemd als curator in het faillissement van Lehman Brothers' regionale entiteit.

In het ‘PLC Cross-Border Finance: Secured Lending Handbook’ staan we vermeld als een ‘highly recommended’ advocatenkantoor op het gebied van financiën, trust en offshore.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een bank bij een procedure tegen een notaris, het Kadaster en het Eilandgebied Curaçao inzake verantwoordelijkheden in het proces van hypotheekinschrijving te Curaçao
 • Een bank bij de acquisitie financiering van een Arubaans hotel ter waarde van enkele miljoenen
 • Een vestiging van een grote Nederlandse verzekeraar bij de verkoop en daaropvolgende transitie naar een zelfstandig bedrijf
 • Een curator benoemd in het buitenland tegen de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen in zijn functie van vereffenaar van een offshore bank omtrent betaling van tegoeden
 • ABN AMRO bank en ABN AMRO Trust bij de verkoop van de Curaçaose vestigingen
 • AIB Bank en andere leninggevers bij de financiering van het nutsbedrijf W.E.B. Aruba ter waarde van 227 miljoen gulden
 • AIB Bank in de financiering van 240 miljoen gulden voor renovatie van het Horacio Oduber Hospitaal (HOH)
 • AIB Bankensyndicaat bij de financiering van het Ritz-Carlton Aruba Hotel
 • Aruba Growth Fund, een lokaal investeringsfonds ter waarde van 100 miljoen gulden bij het toespitsen van fondsen aan de oprichting van Arubaanse bedrijven
 • Als curator bij het faillissement van Lehman Brothers Securities N.V. in Curaçao
 • Als curator bij het faillissement van het callcenter Talent Factory te Curaçao
 • Als curator bij het faillissement van Coral Estate en Habitat Dive resort te Curaçao
 • Banco Bilbao de Viscaja bij de herfinanciering van een Arubaans hotel
 • Credit Suisse bij de financiering van verschillende hotelacquisities in Caribisch Nederland
 • De Nederlandse verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd bij de verkoop van een hypotheekportefeuille aan Aruba Bank
 • Een Nederlandse bank/verzekeringsbedrijf en een lokaal verzekeringsmaatschappij omtrent herstructurering, reorganisatie en overtollig personeel
 • Maduro & Curiel’s Bank bij een geschil inzake chargebacks van creditcardbetalingen in Curaçao betreffende het failliete Sunset Water Resort
 • De National Investment Bank bij een lening voor nutsbedrijf Elmar te Aruba
 • RBTT Bank bij de herfinanciering van de Aruban Divi Hotel Group
 • Republic Bank bij de overname ter waarde van USD 45,3 mln. van RBC Royal Bank in Suriname, inclusief een uitgebreide due diligence, het opstellen van contracten en algemene juridisch advies.
 • Scotia Bank bij de financiering van het nieuwe Curaçao Hyatt Hotelproject
 • Verschillende cliënten in bedrijfsgerelateerde kwesties, waaronder de (re)organisatie van bedrijfsentiteiten, aandeelhoudersgeschillen en financiële en bankzaken
Relevante nieuwsartikelen
 
The deal is that Indiana Loans Online online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems.