Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT cont.value catdescr FROM #__languages lang, #__jf_content cont, #__sections sec, #__categories cat WHERE lang.code = 'nl-nl' AND cont.language_id = lang.id AND cont.reference_table = 'sections' AND cont.reference_field = 'description' AND cont.reference_id = sec.id AND cat.id = '3' AND cat.section = sec.id
VanEps Kunneman VanDoorne biedt u teams van advocaten die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren. Een adviseur die uw organisatie en uw markt kent, begrijpt uw behoeften beter en kan effectiever optreden.

Energie en natuurlijke hulpbronnen

In de energiesector is verandering de constante factor. Aan de orde van de dag zijn milieu-uitdagingen, toezicht regelgeving en een wereldwijde vraag naar duurzame energie. Bedrijven maken een transformatie door en staan voor strategische vraagstukken. Die vertonen vaak overeenkomsten bij (voormalige) utiliteitsbedrijven.

In het Caribisch gebied en Suriname assisteren wij spelers op het gebied van traditionele en duurzame energie en andere natuurlijke hulpbronnen zoals water, mijnbouw en hout. Veel overheidsnutsbedrijven zijn van oudsher onze cliënten.

Onze gespecialiseerde advocaten verlenen advies terzake de complexe kwesties die de sector kenmerken. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij energiecontracten, strategische samenwerkingsverbanden, geschillenbeslechting, ‘power asset’-transacties, financiering, milieurecht en kwesties in de publieke sector. Ook zijn wij betrokken bij het opstellen van wetgeving.

Wet elektriciteit en drinkwater BES
Zo wordt in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving, die als doel heeft de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater te reguleren. Op 1 november is de consultatiefase daarvan afgesloten en VanEps Kunneman VanDoorne heeft daarbij een inhoudelijke reactie op het voorstel gegeven.

Deze consultatiereactie is openbaar en kunt u hier downloaden. Het wetsvoorstel en toelichting daarop kunt u hier lezen. 
 

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een nutsbedrijf van de overheid tegen de eilandoverheid van Curaçao inzake elektriciteits- en watertarieven
 • Het nutsbedrijf van de overheid omtrent collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Een windpark in Nederland bij de realisatie daarvan
 • AIB Bank en andere leninggevers bij de financiering van het nutsbedrijf W.E.B. Aruba ter waarde van 227 miljoen gulden
 • Diverse spelers op het gebied van alternatieve energiebronnen omtrent juridische structuren
 • Een energiebedrijf bij een procedure tegen zijn voormalig directeur
 • Aqualectra, het energiebedrijf te Curaçao, omtrent een energiekoopovereenkomst met NuCapital ter uitbreiding van de windmolenparken te Curaçao
 • Bonaire's zonne-energie project bij de realisatie en aanbesteding
 • De Curaçaose olieraffinaderij CUROIL in procedure omtrent personeelsstaking
 • IUH N.V. ("Aqualectra") in a corporate governance scan
 • De National Investment Bank bij een lening voor nutsbedrijf Elmar te Aruba
 • NuStar Energy in een proces tegen St. Eustatius Monument Foundation omtrent een olieterminal in St. Eustatius
 • Petrochemische bedrijven en vliegvelden op de BES eilanden met het verkrijgen van vergunningen
 • Refineria di Korsou (Olieraffinaderij Curacao) als onderdeel van een door de overheid aangestelde werkgroep die adviseert over de 'Toekomst van de raffinaderij' in Curaçao
 • Inzake de herfinanciering van de leningen van het energiebedrijf van de overheid te Curaçao
 • De Raad van Commissarissen van een oliedistributiebedrijf bij een geschil met zijn directeur
 • Nutsbedrijf WEB bij een geschil omtrent heraansluiting van elektriciteit te Bonaire
 • Nutsbedrijf WEB inzake een energieaankoop van Ecopower om windenergie te Bonaire te leveren
 • Various energy companies, such as GEBE, NuStar and Curoil, regarding various corporate governance related issues.
Relevante nieuwsartikelen
 
The best way to go for you to know the credible Michigan Loans Online providers.