Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
VanEps Kunneman VanDoorne biedt u teams van advocaten die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren. Een adviseur die uw organisatie en uw markt kent, begrijpt uw behoeften beter en kan effectiever optreden.

Energie en natuurlijke hulpbronnen

In de energiesector is verandering de constante factor. Aan de orde van de dag zijn milieu-uitdagingen, toezicht regelgeving en een wereldwijde vraag naar duurzame energie. Bedrijven maken een transformatie door en staan voor strategische vraagstukken. Die vertonen vaak overeenkomsten bij (voormalige) utiliteitsbedrijven.

In het Caribisch gebied en Suriname assisteren wij spelers op het gebied van traditionele en duurzame energie en andere natuurlijke hulpbronnen zoals water, mijnbouw en hout. Veel overheidsnutsbedrijven zijn van oudsher onze cliënten.

Onze gespecialiseerde advocaten verlenen advies terzake de complexe kwesties die de sector kenmerken. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij energiecontracten, strategische samenwerkingsverbanden, geschillenbeslechting, ‘power asset’-transacties, financiering, milieurecht en kwesties in de publieke sector. Ook zijn wij betrokken bij het opstellen van wetgeving.

Wet elektriciteit en drinkwater BES
Zo werken we sinds 2013 mee aan de invoering van de Wet elektriciteit en drinkwater BES.  In augustus 2013 diende Tom Peeters tijdens de consultatiefase een reactie in,  waarin hij een aantal knelpunten signaleerde met betrekking tot de invoering van de regelgeving. De wetgever heeft de meeste suggesties overgenomen en op 22 april 2016 is de wet aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd. De verwachte datum van inwerkingtreding is 1 juli 2016.

Met de inwerkingtreding zal er het een en ander veranderen. Omdat we het belangrijk vinden dat het lokale bedrijfsleven daarop kan anticiperen, organiseerden we een seminar over de op de stapel staande veranderingen en de gevolgen van de nieuwe Wet. Ter aanvulling op het seminar hebben we de wetteksten, relevante toelichting en amendementen verzameld. Dit naslagwerk kunt u hier downloaden en zal verder worden aangevuld op basis van toekomstige nieuwe regelingen, toelichtingen en waar mogelijk jurisprudentie. 

Recent hebben wij bijgestaan:
 • AIB Bank en andere leninggevers bij de financiering van het nutsbedrijf W.E.B. Aruba ter waarde van 227 miljoen gulden
 • Diverse spelers op het gebied van alternatieve energiebronnen omtrent juridische structuren
 • Aqualectra, het lokale water- en energiebedrijf, in een kort geding tegen het World Trade Center in Curaçao met betrekking tot een claim ter waarde van USD 5.8 mln. wegens het onrechtmatig gebruik van elektra.
 • Baker Botts LLP als adviseur in Suriname voor hun cliënt Halliburton bij de (gepoogde) overname van multinational in de olie-industrie Baker Hughes, inclusief advies over arbeidsrecht en de toepassing van CARICOM en/of ILO regulering.
 • CIBC FirstCaribbean bij de financiering van de uitbreiding van het NuCapital windpark in Curaçao.
 • De National Investment Bank bij een lening voor nutsbedrijf Elmar te Aruba
 • NuStar Energy in een proces tegen St. Eustatius Monument Foundation omtrent een olieterminal in St. Eustatius
 • NuStar Energy bij het herstructureren van de corporate governance.
 • Petrochemische bedrijven en vliegvelden op de BES eilanden met het verkrijgen van vergunningen.
 • Refineria di Korsou (Olieraffinaderij Curaçao) als onderdeel van een door de overheid aangestelde werkgroep die adviseert over de 'Toekomst van de raffinaderij' in Curaçao.
 • De overheid van Curaçao in een breed uitgemeten administratiefrechtelijke procedure en in civielrechtelijke procedures over de teruglevertarieven van zonne-energie.
 • De Raad van Commissarissen van een oliedistributiebedrijf bij een geschil met zijn directeur.
 • Water- en Energiebedrijf Bonaire bij de aanbesteding en realisatie van het zonne-energie project in Bonaire.
 • Windparkexploitanten bij de realisatie van een windpark op Curacao, in Nederland en in Nederland op zee.
Relevante nieuwsartikelen
 
Florida Loans Online can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.