Law firm VanEps Kunneman VanDoorne
SELECT sec.alias as secslug, cat.alias as catslug, cat.id as catid, jfc.value as title FROM #__categories cat, #__sections sec, #__content art, #__jf_content jfc, #__languages lang WHERE cat.section=sec.id AND cat.section='3' AND art.catid=cat.id AND (jfc.reference_table = 'categories' AND jfc.reference_field='title' AND reference_id=art.catid AND language_id=lang.id AND lang.code='nl-nl') AND art.publish_upNOW() OR art.publish_down='0000-00-00') AND art.state='1' GROUP BY catid ORDER BY cat.ordering ASC
Sectoren

Energie en natuurlijke hulpbronnen

In de energiesector is verandering de constante factor. Aan de orde van de dag zijn milieu-uitdagingen, toezicht regelgeving en een wereldwijde vraag naar duurzame energie. Bedrijven maken een transformatie door en staan voor strategische vraagstukken. Die vertonen vaak overeenkomsten bij (voormalige) utiliteitsbedrijven.

In het Caribisch gebied en Suriname assisteren wij spelers op het gebied van traditionele en duurzame energie en andere natuurlijke hulpbronnen zoals water, mijnbouw en hout. Veel overheidsnutsbedrijven zijn van oudsher onze cliënten.

Onze gespecialiseerde advocaten verlenen advies terzake de complexe kwesties die de sector kenmerken. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij energiecontracten, strategische samenwerkingsverbanden, geschillenbeslechting, ‘power asset’-transacties, financiering, milieurecht en kwesties in de publieke sector. Ook zijn wij betrokken bij het opstellen van wetgeving.

Wet elektriciteit en drinkwater BES
Zo wordt in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving, die als doel heeft de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater te reguleren. Op 1 november is de consultatiefase daarvan afgesloten en VanEps Kunneman VanDoorne heeft daarbij een inhoudelijke reactie op het voorstel gegeven.

Deze consultatiereactie is openbaar en kunt u hier downloaden. Het wetsvoorstel en toelichting daarop kunt u hier lezen. 
 

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een nutsbedrijf van de overheid tegen de eilandoverheid van Curaçao inzake elektriciteits- en watertarieven
 • Het nutsbedrijf van de overheid omtrent collectieve arbeidsovereenkomsten
 • AIB Bank en andere leninggevers bij de financiering van het nutsbedrijf W.E.B. Aruba ter waarde van 227 miljoen gulden
 • Diverse spelers op het gebied van alternatieve energiebronnen omtrent juridische structuren
 • Een energiebedrijf bij een procedure tegen zijn voormalig directeur
 • Aqualectra, het energiebedrijf te Curaçao, omtrent een energiekoopovereenkomst met NuCapital ter uitbreiding van de windmolenparken te Curaçao
 • De Curaçaose olieraffinaderij CUROIL in procedure omtrent personeelsstaking
 • Vergunning petrochemische industrie
 • IUH N.V. ("Aqualectra") in a corporate governance scan
 • De National Investment Bank bij een lening voor nutsbedrijf Elmar te Aruba
 • NuStar Energy in een proces tegen St. Eustatius Monument Foundation omtrent een olieterminal in St. Eustatius
 • Realization and procurement of Bonaire’s community solar project
 • Realisatie windpark in Nederland
 • Refineria di Korsou (Curacao Oil Refinery) as part of a government appointed working group that advises on the ‘Future of the Refinery’ program in Curacao
 • Inzake de herfinanciering van de leningen van het energiebedrijf van de overheid te Curaçao
 • De Raad van Commissarissen van een oliedistributiebedrijf bij een geschil met zijn directeur
 • Nutsbedrijf WEB bij een geschil omtrent heraansluiting van elektriciteit te Bonaire
 • Nutsbedrijf WEB inzake een energieaankoop van Ecopower om windenergie te Bonaire te leveren
 • Various energy companies, such as GEBE, NuStar and Curoil, regarding various corporate governance related issues.
Relevante nieuwsartikelen
 
Usa Payday Loan On CiceroCash Advance WisconsinViagra Discounts PillsGoogleNews