Law Firm VanEps Kunneman VanDoorne
VanEps Kunneman VanDoorne biedt u teams van advocaten die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren. Een adviseur die uw organisatie en uw markt kent, begrijpt uw behoeften beter en kan effectiever optreden.

Financiële dienstverlening

De financiële dienstensector omvat organisaties die te maken hebben met het beheer van geld, zoals banken, verzekeraars, trustfondsen, beurzen, vermogensbeheerders en investeringsfondsen. Wereldwijd is dit de grootste sector, niet alleen qua aantal bedrijven, maar ook wat betreft inkomsten en marktkapitalisatie.

Tot onze cliënten behoren onder meer lokale en internationale banken, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn de vertrouwde adviseur voor de Curaçaose offshoresector, die een spilfunctie vervult in de regionale economie.

We adviseren organisaties inzake financiering van fusies en overnames, projectfinanciering, en handels- en exportfinanciering. Ook assisteren we buitenlandse financiële instellingen bij het opzetten van kantoren in de regio.

We zijn ook betrokken bij productontwikkeling in de sector en de Curaçaose beurs. De verschillende jurisdicties en het versnipperde toezicht op de sector maken dit interessant. We nemen ook regelmatig deel aan wetgevingstrajecten, mede om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Vanzelfsprekend staan we onze clienten ook bij in (financiële) geschillen. Tot slot zijn we benoemd als curator in het faillissement van Lehman Brothers' regionale entiteit.

In het ‘PLC Cross-Border Finance: Secured Lending Handbook’ staan we vermeld als een ‘highly recommended’ advocatenkantoor op het gebied van financiën, trust en offshore.

Recent hebben wij bijgestaan:
 • Een bank bij de acquisitie financiering van een Arubaans hotel ter waarde van enkele miljoenen
 • AIB Bank en andere leninggevers bij de financiering van het nutsbedrijf W.E.B. Aruba ter waarde van 227 miljoen gulden
 • AIB Bank bij de financiering ter waarde van ANG 240 mln. voor renovatie van het Horacio Oduber Hospitaal (HOH).
 • AIB Bankensyndicaat bij de financiering van het Ritz-Carlton Aruba Hotel
 • Een off-shore bank bij het verkrijgen van een bankvergunning in Curaçao.
 • Aruba Growth Fund, een lokaal investeringsfonds ter waarde van 100 miljoen gulden bij het toespitsen van fondsen aan de oprichting van Arubaanse bedrijven
 • Aruba Investment Bank bij (her)financieringstransacties.
 • Als curator in het faillissement van Lehman Brothers Securities N.V. in Curaçao.
 • Banco Bilbao de Viscaja bij de herfinanciering van een Arubaans hotel
 • Credit Suisse bij de financiering van verschillende hotelacquisities in Caribisch Nederland
 • De Nederlandse verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd bij de verkoop van een hypotheekportefeuille aan Aruba Bank
 • Fatum Holding bij het verkrijgen van een lening ter waarde van USD 50 mln. bij de MCB in Curaçao.
 • De National Investment Bank bij een lening voor nutsbedrijf Elmar te Aruba
 • RBC Royal Bank in een reorganisatie verspreid over de Nederlandse Cariben.
 • RBC Royal Bank bij de financiering ter waarde van USD 59 mln. voor het Arubaanse telecom bedrijf Setar.
 • RBTT Bank bij de herfinanciering van de Aruban Divi Hotel Group
 • Republic Bank bij de overname ter waarde van USD 45,3 mln. van RBC Royal Bank in Suriname, inclusief een uitgebreide due diligence die zowel een on site en data room review als een complete juridische review van de bankformulieren omvatte.
 • Scotia Bank bij de financiering van het nieuwe Curaçao Hyatt Hotelproject
 • Het Land Curaçao (Ministerie van Financiën) bij het onderhandelen en opstellen van software licenties, IT solutions contracten en service level overeenkomsten met leverancier BearingPoint voor de nieuwe belastingdienst IT omgeving.
 • Verschillende cliënten in bedrijfsgerelateerde kwesties, waaronder de (re)organisatie van bedrijfsentiteiten, aandeelhoudersgeschillen en financiële en bankzaken
Relevante nieuwsartikelen
 
cash loans . What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.