VanEps Kunneman VanDoorne Lawyers

We have a reputation as the region’s erudite centre of legal and market developments. We probably have the largest legal library in the Dutch Caribbean and we have access to many international databases.

Also, we have more lecturers than any other firm and we invest highly in the training of our people. We proudly share our vast knowledge base as it continues to develop in the Practice Areas, via our publications, participation in committees and several regional and international magazines.

E-mail

Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen

Een verzameling van de meest geraadpleegde wet- en regelgeving in het Nederlands-Antilliaanse arbeidsrecht
Download PDF.

De Nederlands-Antilliaanse arbeidswetgeving is geregeld in een groot aantal afzonderlijke Landsverordeningen, besluiten en regelingen die tussentijds regelmatig worden gewijzigd. Een centraal register ontbreekt. Voor juristen werkzaam in de arbeidsrechtelijke praktijk, kan het daarom lastig zijn om alle relevante wet- en regelgeving op een rij te krijgen.

Molly Steward, partner bij EKVD, besloot daarom de door haar meest geraadpleegde verordeningen te verzamelen in een bundel. Eenmaal aan de slag leek het haar bovendien praktisch om meteen ook de relevante verdragen aan de bundel toe te voegen. Het resultaat van al dit werk is de, tot 1 november 2007, volledig geactualiseerde bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen met alle wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht. Welke wijzigingen zijn verwerkt, staat overzichtelijk per wet opgesomd achter in de bundel bij de Bronvermelding.

De bundel geeft een overzicht van de artikelen over arbeidsrecht in vierentwintig lokale wetten en regelingen, waaronder het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsregeling met de bijbehorende besluiten, de Landsverordeningen inzake minimumlonen, beëindiging arbeidsovereenkomst, arbeid vreemdelingen, ziekteverzekering en ongevallenverzekering. Daarnaast zijn de Richtlijnen voor toepassing van de Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomst ook in de bundel opgenomen.

De bundel pretendeert noch volledig te zijn, noch een actuele weergave te zijn van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. Gebruikers van de bundel wordt geadviseerd om alle opgenomen wetsbepalingen te vergelijken met de officiële tekst van de betreffende verordening, regeling of verdrag.

De bundel “Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen” is uitgegeven door VanEps Kunneman VanDoorne met ISBN nummer 978 99904 0 816 4.

Author: G.B. (Molly) Steward

Download PDF

Wednesday, 17 February 2010 00:00

Getting Payday Loans In California should be thought of many times. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.